Bramborobraní

Že jste slovo Bramborobraní dříve neslyšeli a ani nenašli ve slovníku? Není divu! Slovo jsme si totiž vymysleli!
Děti naší školy si řekly, že když jinde mohou slavit sklizeň vína, tak u nás na škole, můžeme slavit sklizeň brambor.
V projektu, který bude probíhat v měsíci září a v říjnu, učitelé dětem představí brambory jako zemědělskou plodinu. Zážitkovým způsobem se budou snažit přiblížit dětem využití brambor, porovnat pěstování i sklizeň brambor v současnosti a dříve, přiblížit jim jejich využití a seznámit děti s biopotravinami a ekologickým zemědělstvím.
Brambory, které si na jaře děti zasadily si sklidí a v průběhu října se připraví vaření z brambor, na pečení brambor ve žhavém popelu a výrobu bramborového škrobu. Uvidíme jestli si děti bramborové slavnosti zpestří i pouštěním draků a výrobou bramborových figurek a tiskátek.
koordinátor EVVO Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 2.10.2017

Sponzorský dar od pana Křenka

Poděkování dědečkovi Adámka Křenka.
Přes prázdniny s Adámkem vyrobil pro školu do venkovní učebny čtyři pevné a stabilní venkovní lavičky. Mnohokrát děkujeme.


Fotogalerie

V kategorii Nezařazené

Zaslal/a admin on 14.9.2017

Bramborobraní – sklízení úrody


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 14.9.2017

Dny sociálních služeb


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 9.9.2017

Adaptační hry

Nový školní rok žáci 1. stupně a speciálních tříd opět zahájili šipkovanou s úkoly a sérií adaptačních, seznamovacích a kontaktních her.
V městském parku si děti formou zážitkových aktivit zvykaly na nový režim, školní disciplínu a kolektiv spolužáků.
Aktivity byly zaměřené na navazování příjemné atmosféry, na hlubší poznání svého okolí a na vzájemnou spolupráci.

koordinátor EVVO Bronislava Pleváková


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 9.9.2017

Zahájení školního roku

Vyučování začíná v pondělí 4.září 2017.

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 25.8.2017

Informace pro rodiče na školní rok 2017/2018

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

 

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165
mobil řed.školy: 734 495 825
e.mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: zsproznov.cz

 

Využívejte pro vzkazy záznamník na telefonu, je v provozu 24 hodin denně nebo e-mailovou adresu, případně SMS.

Omlouvání žáků:
Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS,
e-mail- jméno žáka, délka absence).
Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim ,ověří si škola nemoc
u lékaře.
Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise,
při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:
K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude uvolněn. V případech, kdy máme podezření na záškoláctví žáka, vyžadujeme vždy osobní nebo telefonický kontakt rodiče se školou.

Informace o zdravotním stavu žáka:
odiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů
Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 12,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 52,00 až 57,00 Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, vzkazem na záznamníku.

Dosavadní finanční normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1.9.2017:
Strávníci 7 – 10 let: 21,- Kč 11 – 15 let: 22,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 23,- Kč za jeden oběd.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2017.

PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 25.8.2017

Konec školního roku 2017


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 30.6.2017

Školní družina na cyklostezce

Školní družina dnes vyrazila s koloběžkami a skateboardy na cyklostezku…


Fotogalerie

V kategorii Školní družina, Ze života školy

Zaslal/a admin on 28.6.2017

Kolíčkovaná a novinová válka


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 20.6.2017

Pétanque v parku


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 20.6.2017

Vazba kytičky z polních květin

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 20.6.2017