Zápis do 1. ročníku ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona a do 1. ročníku ZŠ speciální

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží

vypisuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS

DO 1.ROČNÍKU ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona
a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

 

Kdy? úterý 25. dubna 2017 od 13,30 do 15,30 hod.

Kde? v prostorách ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649

Co s sebou? Občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky

Kontakt: 571 654 165, 734 495 825 – individuální dotazy

CO POSKYTUJEME?

 • Výuku podle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte, s diagnózou autismus ve třídách v malém kolektivu 6 – 14 žáků

 • Výuku podle osnov základů vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus – ve třídách v malém kolektivu 4 – 6 žáků

 • Individualizovaná výuka

 • Výuku pod vedením speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ( 2 – 3 pedagogičtí pracovníci ve třídě)

 • Možnost stanovení individuálních vzdělávacích programů a plánů

 • Speciální pomůcky a metody práce, individuální přístup k žákům

 • Zkušenosti se vzděláváním autistických žáků

 • Bezbariérový přístup

 • Kompenzační pomůcky

 • Školní jídelnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, cvičnou kuchyňku, učebnu šití, školní dílny, školní pozemek

 • Školní družinu, zájmové kroužky

Leták – zápis

V kategorii Archiv

Zaslal/a admin on 20.4.2017

Výroba vajíčkové pomazánky


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 20.4.2017

Jarní dubnové tvoření


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 20.4.2017

Hadi a ještěrky


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 20.4.2017

Graf vývojových stádií rostlin


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 20.4.2017

Pečení velikonočního makovníku


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 20.4.2017

Den praktických činností v ŠSNO Bystřice pod Hostýnem

Dnes, 19.4.2018, žáci 8. a 9. ročníku navštívili SŠNO v Bystřici pod Hostýnem aby si vyzkoušeli, jak krásná a čistá je práce se dřevem. Pod vedenim pana učitele odborného výcviku SŠNO, si vyráběli dřevěná krmítka pro ptáčky. Poté pan Pavel Blažek provedl celou skupinku dalšími odbornými dílnami a ukázal nádherné výrobky jejich žáků maturitních i výučních oborů. Domů si naši žáci odnášejí výrobek a dobrou náladu.


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 19.4.2017

Taneční soutěž

Ve středu 12. dubna v tělocvičně proběhlo taneční vystoupení žáků naší školy. Prostřídala se zde široká škála žánrů od klasických tanců přes písničky z pohádek až po muzikálové melodie atd. Soutěžící byli za své výkony odměněni diplomy, věcnými cenami, sladkostmi nebo zaslouženým potleskem.
Poděkování patří paním učitelkám Romaně Rybiařové a Jitce Heryánové za skvělou přípravu a organizaci soutěže, též veliký dík pro všechny účinkující za pilnou přípravu na soutěž.

Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 19.4.2017

Velikonoce na Valašsku

Při procházce Valašskou dědinou jsme zhlédli velikonoční zvyky a tradice. Průvodci nám byli tetičky a strýcové, kteří povyprávěli o Velikonocích, ale také naučili plést tatary z vrbového proutí a malovat kraslice. Děti okusily tradiční velikonoční pokrmy, jakými jsou pučálka či jidáše z kynutého těsta.


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 11.4.2017

Mgr. Romana Rybiařová mezi oceněnými pedagogy Zlínského kraje

Slavnostní ocenění pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří výrazně přispívají či v minulosti přispěli k rozvoji regionálního školství, se v pondělí 10. dubna uskutečnilo v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Mezi oceněnými pedagogy byla i Mgr. Romana Rybiařová ze Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží.

Kraj letos ocenil nejen vynikající učitele, ale i vedoucí jídelny a školníka

V kategorii Archiv

Zaslal/a admin on 11.4.2017

Velikonoce v zámku Kinských


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 11.4.2017

Jarní tvoření

Konečně jarní barvy…


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 4.4.2017

Canisterapie ve 3. a 5. ročníku

Canisterapie s p. Janou Bolfovou, hry, odbourávání strachů, tolerance, disciplína, dávání povelů pejskům.


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 4.4.2017

Školní karneval ve 3. a 5. ročníku

Chystáme se na karneval…


Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 4.4.2017