Den bez aut

Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví každoročně 22. září. Akce si klade za cíl poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu.
Do akce Den bez aut se zapojila jako každoročně i naše škola. Žáci pod vedením svých učitelů popřemýšleli, jak proměnit Rožnov p. R. ve město s čistým ovzduším bez hluku a smogu, ve město s fungující městskou dopravou, ve město, které chrání své klima a zdraví svých občanů.
Práce dětí ve kmenových třídách vyvrcholila 26. září 2016 na společném setkání, ve kterém děti představily výsledky svého snažení. Součástí Evropského týdne mobility byla i následná návštěva dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí se zaměřením na alternativní dopravu a dopravní kázeň.

Bronislava Pleváková, koordinátor EVVO

V kategorii Fotokronika, Nezařazené

Zaslal/a admin on 3.10.2016

Doba rozkladu odpadu

Žáci 1. stupně v rámci ekologického kroužku navštívili SVČ Rožnov p. R. . a zakopali v lese nejrůznější domovní odpad. Než odpad zakopali, zapsali si svůj odhad rozkladu.
Po uplynutí šk. roku se podívají, v jaké stádiu rozkladu jsou jednotlivé materiály a vyhodnotí své odhady.

Bronislava Pleváková

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 3.10.2016

Exkurze v Osevě v Zubří

V pátek 23. 9. 2016 žáci naší školy navštívili výzkumnou travinářskou stanici Oseva v Zubří, která se zabývá hospodařením na pastvinách a loukách. Těžiště jejich činnosti spočívá ve sběru a úpravě semen a obchodu s osivem.
Zaměstnanci Osevy nás vřele přivítali a poskytli nám občerstvení s příjemným zázemím během prohlídky. Náplní exkurze bylo představení Výzkumné travinářské stanice v Zubří, včetně hlavních směrů její činnosti, prohlídka genofondové zahrady okrasných druhů trav, prohlídka klíčírny semen a meteorologické stanice.

Bronislava Pleváková, koordinátor EVVO

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 3.10.2016

Ptáci

V ekologickém kroužku jsme se tentokrát věnovali ptákům. Jejich stavbě těla, potravě, druhům ptáků a potravnímu řetězci.

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 3.10.2016

Zářijové tvoření

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 3.10.2016

VELKÁ ZMĚNA V RECYKLOHRANÍ OD 1. 9. 2016

Prosíme Vás, abyste nenosili VELKÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE, už nemáme možnost dávat je do recyklace. Řešte jejich likvidaci odvozem do sběrného dvora.
Upřesňujeme spotřebiče, které označujeme jako VELKÉ a nebudeme od Vás odebírat:
Lednice, mražáky, myčky, pračky, sporáky, televize, PC monitory…
Nadále sbíráme JENOM malé spotřebiče: např. fény, kulmy, varné konvice, malé vařiče, přehrávače…
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci při recyklaci.

V kategorii Recyklohraní

Zaslal/a admin on 27.9.2016

Hračky ze staré půdy

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 26.9.2016

Les ve škole – škola v lese

Les ve škole – škola v lese

neboli plnění úkolů s lesní tématikou

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se žáci naší školy mohou díky získanému grantu MěÚ Rožnov p. R. účastnit výukových programů, které nabízí nejrůznější organizace zabývající se ekologií a rozvojem enviromentální výchovy na školách.
V letošním školním roce jsme využili nabídky SVČ Rožnov p. R. a spolupráce s paní Julií Liškovou. Navázali jsme tak úzkou spolupráci, ve které nám SVČ Rožnov p. R. vychází maximálně vstříc. Tato již několik let fungující spolupráce, nenabízí jen zpestření výuky a nové poznatky, ale i nový pohled, pohled odborníka.
Zážitkových a dětem naší školy na míru ušitých výukových programů plně respektujících všechny jejich potřeby, naše škola využívá jen díky grantu MěÚ Rožnov p. R. a také díky finanční podpoře ZŠ Rožnov p. R., Tyršovo nábřeží.
Podzimní výuku ekologie jsme zaměřili na význam stromů pro člověka, na ochranu lesa a význam dřeva jako suroviny, na druhy stromů a jejich listy a na sběr listů pro tvorbu a úkoly.

Bronislava Pleváková, koordinnátor EVVO

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 20.9.2016

Důležité upozornění – Uzavírka ulice Tyršovo nábřeží!

Městský úřad informuje
Uzavírka čeká ulici Tyršovo nábřeží v Rožnově p. R. Důvodem je rekonstrukce povrchu části vozovky této ulice.

Dopad do provozu naší školy:

V pondělí 12. 9. 2016 parkujte zasunuti co nejvíce v trávě, abyste nebránili přípravným pracím. Průjezd ke škole v pondělí bude možný.

Vozovka od mostu k naší škole se bude asfaltovat a bude uzavřena pro automobilovou dopravu v úterý 13.9.2016. Tento den se autem vůbec do školy nedostanete, nebude možno zde ani parkovat ani zastavit.

Pro pracovníky školy to znamená – nejezdit autem nebo parkovat mimo Tyršovo nábřeží.

Rodiče žáků s těžším postižením zvažte, zda dítě v úterý z výuky omluvíte nebo přijdete pěšky. Vozíček, kočárek projede, pěší projdou.

V pondělí nahlaste vaše rozhodnutí třídním učitelům nebo v ředitelně kvůli odhláškám obědů v úterý.

Anna Kovárňová, ředitelka školy

V kategorii Aktuálně

Zaslal/a admin on 9.9.2016

Adaptační a seznamovací hry

Nový školní rok žáci naší školy zahájili sérií adaptačních a seznamovacích her s přírodovědnou tématikou.
Žáci využili teplých slunečních dnů k půldennímu pobytu v městském parku. Nenásilnou formou si začali zvykat na nový režim a školní disciplínu.
Program dětem pomohl upevnit své místo ve skupině a nastolit příjemnou pracovní atmosféru.
Zařazené přírodovědné aktivity přispěly k rozvoji ekologické výchovy na naší škole, k hlubšímu poznávání nejbližšího okolí školy a k plnění úkolů z oblasti EVVO.

Koordinátor EVVO Bronislava Pleváková

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 7.9.2016

Informace pro rodiče na školní rok 2016/2017

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2016/2017

Vážení rodiče, pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

 

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165
mobil řed.školy: 734 495 825
e.mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: zsproznov.cz

 

Využívejte pro vzkazy záznamník na telefonu, je v provozu 24 hodin denně nebo mejlovou adresu, případně SMS.

Omlouvání žáků:
Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, mejl – jméno žáka, délka absence)
Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim a při nemoci se toulá venku, ověří si škola nemoc u lékaře.
Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:
K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude uvolněn. V případech, kdy máme podezření na záškoláctví žáka, vyžadujeme vždy osobní nebo telefonický kontakt rodiče se školou.

Informace o zdravotním stavu žáka:
Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole, při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů
Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem, do 13,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 52,00 až 57,00 Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, ředitelně, u třídního učitele, vzkazem na záznamníku.

Dosavadní finanční normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1.9.2016:
Strávníci 7 – 10 let: 21,- Kč 11 – 15 let: 22,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 23,- Kč za jeden oběd.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 15,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Těšíme se na spolupráci s Vámi v novém školním roce.

Anna Kovárňová, ředitelka školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 24.8.2016

Oznámení o změně názvu školy

Oznámení o změně názvu školy – dokument ke stažení zde.

V kategorii Aktuálně

Zaslal/a admin on 31.7.2016

Konec školního roku 2016

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 28.6.2016

VII. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže 2016

Žáci speciálních tříd ZŠ praktické Rožnov se zúčastnili sedmé rožnovské olympiády dětí a mládeže. Soupeřili s dětmi ze speciálních tříd z Valašského Meziříčí a ze Vsetína. Bylo přihlášeno celkem 39 účastníků.

Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem a v běhu na 60 metrů. Závěr patřil štafetě na 400 metrů.

Za naši školu vybojovali medaile:

běh na 60 m – starší žáci

1. místo Martin Volný

2. místo Zdeněk Konrád

3. místo Vojtěch Pohořelský

hod kriketovým míčkem – starší žáci

1. místo Dominik Vaníček

2. Vojtěch Pohořelský

Zlatou medaili si odnesla štafeta ve složení: Vojtěch Pohořelský, Zdeněk Konrád, Martin Volný, Dominik Vaníček.

Děti prožily krásný den a došlo i na opravdické sportovní zápolení. Děkujeme střední škole zemědělské za poskytnuté zázemí a bezchybný servis a městu Rožnov za pozvání a dobrou organizaci celé akce.

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 23.6.2016