Informace pro rodiče na školní rok 2016/2017

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2016/2017

Vážení rodiče, pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

 

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165
mobil řed.školy: 734 495 825
e.mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: zsproznov.cz

 

Využívejte pro vzkazy záznamník na telefonu, je v provozu 24 hodin denně nebo mejlovou adresu, případně SMS.

Omlouvání žáků:
Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, mejl – jméno žáka, délka absence)
Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim a při nemoci se toulá venku, ověří si škola nemoc u lékaře.
Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:
K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude uvolněn. V případech, kdy máme podezření na záškoláctví žáka, vyžadujeme vždy osobní nebo telefonický kontakt rodiče se školou.

Informace o zdravotním stavu žáka:
Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole, při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů
Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem, do 13,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 52,00 až 57,00 Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, ředitelně, u třídního učitele, vzkazem na záznamníku.

Dosavadní finanční normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1.9.2016:
Strávníci 7 – 10 let: 21,- Kč 11 – 15 let: 22,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 23,- Kč za jeden oběd.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 15,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Těšíme se na spolupráci s Vámi v novém školním roce.

Anna Kovárňová, ředitelka školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 24.8.2016

Oznámení o změně názvu školy

Oznámení o změně názvu školy – dokument ke stažení zde.

V kategorii Aktuálně

Zaslal/a admin on 31.7.2016

Konec školního roku 2016

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 28.6.2016

VII. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže 2016

Žáci speciálních tříd ZŠ praktické Rožnov se zúčastnili sedmé rožnovské olympiády dětí a mládeže. Soupeřili s dětmi ze speciálních tříd z Valašského Meziříčí a ze Vsetína. Bylo přihlášeno celkem 39 účastníků.

Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem a v běhu na 60 metrů. Závěr patřil štafetě na 400 metrů.

Za naši školu vybojovali medaile:

běh na 60 m – starší žáci

1. místo Martin Volný

2. místo Zdeněk Konrád

3. místo Vojtěch Pohořelský

hod kriketovým míčkem – starší žáci

1. místo Dominik Vaníček

2. Vojtěch Pohořelský

Zlatou medaili si odnesla štafeta ve složení: Vojtěch Pohořelský, Zdeněk Konrád, Martin Volný, Dominik Vaníček.

Děti prožily krásný den a došlo i na opravdické sportovní zápolení. Děkujeme střední škole zemědělské za poskytnuté zázemí a bezchybný servis a městu Rožnov za pozvání a dobrou organizaci celé akce.

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 23.6.2016

Ekokroužek – Hadi a ještěrky

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 10.6.2016

ST 3 a Navalentym

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 1.6.2016

Posezení s rodiči


V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 9.5.2016

Školní výlet na ranči v Hlučíně


V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 8.5.2016

Výprava za čolky do tůně pod Hradiskem

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 4.5.2016

Hlučín – dětský ranč

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 3.5.2016

Ekologický kroužek – život v lese

V kategorii Fotokronika

Zaslal/a admin on 29.4.2016