Vynášení Morany

Ve středu 24. 3. proběhlo na ZŠ praktické Rožnov p. R. loučení se zimou.

Vynášení Smrti nebo Morany, její upalování a posléze její utopení je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných slovanských dob dochoval až dodnes.

Děti 1. stupně a speciálních tříd se sešly před obědem u řeky Bečvy a za zpěvu i řákání oživily dávný jarní obřad, kterým si připomněly velikonoční zvyklosti. Malé ohlédnutí po lidových zvycích v dětech probudilo zájem o lidovou slovesnost a tradice.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Březen 27, 2010

Karneval na ledě

V úterý 9. března se pro děti 1. stupně a speciálních tříd ze ZŠ praktická Rožnov p. R. ledová plocha rožnovského zimního stadionu na hodinu proměnila v pohádkový svět. Děti v nejrůznějším přestrojení tančily, plnily jízdy zručnosti mezi kužely, ale hlavně se dobře bavily. Na všechny zúčastněné čekala sladká odměna.

Učitelům se podařilo dětem ukázat, že i mrazivý a sychravý den lze prožít ne jen v teple u televize, ale i zábavou a sportem. Karnevalem na bruslích děti ukončily zimní sezónu.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Březen 14, 2010

Bezpečná cesta do školy

První dny docházky do školy představují pro žáky mladšího školního věku každoročně mimořádnou zátěž. Kromě radikální změny denního režimu a zcela nových rolí a úkolů číhá na školáky řada nebezpečí, pocházejících ze složité orientace v dopravním ruchu. Aby se děti pohybovaly bezpečně po cestách a předešlo se zbytečným dopravním nehodám, pořádá naše škola, ZŠ praktická Rožnov p. R., pravidelně pro žáky 1. stupně a žáky speciálních tříd návštěvu dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí. Na dopravním hřišti učitelé žákům simulují nástrahy a rizika, s nimiž se i ti nejmenší mohou na svých cestách do školy setkat. Motivují žáky, aby se po městě pohybovali na kole nebo pěšky. Vedou je k tomu, aby v budoucím životě upřednostňovali tuto levnou, jednoduchou a přirozenou dopravu. Pronájem hřiště i autobusová přeprava byly hrazeny z Nadačního fondu školy.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Říjen 8, 2009

Adaptační a seznamovací hry

Letošní školní rok zahájili žáci ZŠ praktická Rožnov p. R. sérií adaptačních a seznamovacích her.

Původně plánovaný pobyt v přírodě se vlivem nepříznivého počasí přesunul do tělocvičny školy.

Cílem programu bylo nastavit pravidla chování ve škole a vytvořit pozitivní atmosféru pro spolupráci mezi učitelem a žákem. Součástí programu bylo představení třídních učitelů a vytvoření přátelské atmosféry mezi spolužáky. Nově zařazeným žákům dala série poznávacích her možnost se neformálně seznámit s okolím, s budoucími spolužáky, pedagogickým sborem i klimatem školy. Ostatním dětem umožnila se aktivně zapojit do programu a podílet se na výzdobě školy.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Kultura

Zaslal/a admin on Září 28, 2009