Literární beseda na téma STROMY

31. listopadu se na ZŠ praktická Rožnov p. R. konala literární beseda, která tematicky navazovala na podzimní výukový program o stromech. Tématem byla naučná literatura, encyklopedie a STROMY. Pestrým programem besedy děti provázela školní knihovnice, která pro ně připravila zajímavé vyprávění a úkoly. Beseda začala vyhodnocením výukového programu O stromech, ve kterém žáci představovali ostatním skupinám své vyhotovené herbáře listů a rodné listy stromů. Pokračovala představováním dětských encyklopedií zaměřených na les a stromy, zapůjčených v městské knihovně. Končila řízenou prací v třídních kolektivech, vyhledáváním informací v naučné literatuře a kolektivním plněním úkolů. Aktivity byly doplněny názornými ukázkami a informacemi o významu stromů pro člověka.

Literární beseda si kladla za úkol ukázat dětem, že informace se nemusí získávat jen na internetu. Chtěla žáky upozornit na to, že zajímavě a s větším přímým prožitkem se mohou vyhledávat informace v naučné literatuře a v překrásných barevných encyklopediích.

Pestrý program literární besedy byl ukončen přednesem básniček a písniček o stromech.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Listopad 8, 2013

Dravci jako obyvatelé lesa, luk a strání

Na konci října se na škole ZŠ praktická Rožnov p. R. uskutečnila velmi poutavá přednáška s MVDr. Kamilou Křupalovou ze Záchranné stanice Hošťálková na téma DRAVCI.

Na přednášce o ochraně přírody a dravcích si žáci s paní Křupalovou vyprávěli o péči volně žijících zvířat, o odchovu mláďat, o léčbě zraněných živočichů a jejich rekonvalescenci, o péči o trvale handicapované jedince nebo o vypouštění vyléčených divokých zvířat zpět do přírody.

Dozvěděli se také, co dravcům a sovám nejvíce škodí. Zjistili, že právě sloupy vysokého napětí, jedy, pytlácké nástrahy, nelegální střílení, ničení hnízd a vybírání vajíček a mláďat, dopravní prostředky nebo emise jsou příčinou, že mnoho druhů živočichů, ale i rostlin z naší přírody ubývá.

Názornou ukázkou sovy pálené, straky, sýčka, výra, orla, káněte, poštolky nebo i medvídka mývala si pracovnice ZO ČSOP děti naprosto získala. Děti si mohly z bezprostřední blízkosti prohlédnout, podržet si nebo pohladit káně a sovičku Rozárku z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Velmi zážitková ukázka byla chovatelkou doplněna poutavým vyprávěním o zajímavostech ze života obyvatel Záchranné stanice Hošťálková.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Listopad 8, 2013

Trocha nepořádku neuškodí aneb jak ubytovat ježka

Ježek patří mezi nejstarší savce naší planety, ale dnes ho uvidíme jen zřídka. Studie zkoumající úbytek ježků, označily jako hlavní důvod jeho mizení nedostatek úkrytů sloužících ježkům k výchově mladých, k dennímu odpočinku, ale především ke klidnému spánku v zimě.

Na polích nebo ve smrkových monokulturách se ježkům nedaří. Raději se stahují do zahrad, ve kterých nacházejí různorodé prostředí s hromadami dříví, s kůlnami a stodolami plnými slámy nebo sena. Ze současných zahrad však mizí. Důvod je jednoduchý. Nakrátko střižený trávník a pár okrasných keřů jim dostatečný úkryt neposkytuje.

Proto děti ze ZŠ praktická Rožnov p. R. v ekologickém kroužku pod vedením Michala Šulgana ze SVČ Rožnov p. R. nabídly ježkům útočiště i ve své školní zahradě pod vrbou. Správný domeček by měl být umístěn na klidném místě poblíž keřů nebo jiných úkrytů a měl by být dobře izolovaný před chladem a deštěm. Děti v ekologickém kroužku domeček vyrobily z kamení, kůry, dřevěných odřezků a špalků, hlíny a listí. Zda se ježek v ježčím domečku ubytuje a zda děti splnily všechny parametry pro výstavbu správného ježčího doupěte, se teprve ukáže.

Co je však jisté? Že za dobré ubytování se ježek dětem a majitelům zahrad odmění vydatnou pomocí při udržování přírodní rovnováhy, neboť zkonzumuje velké množství škodlivého hmyzu a drobných plžů.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 31, 2013

Den stromů

Málokdo ví, že Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě již od poloviny 19. století a že datum jeho oslav se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala Organizace OSN pro výživu a zemědělství – FAO následující usnesení: „Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali estetickou, psychologickou i hospodářskou hodnotu lesa. Doporučila proto, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromů, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být nejpříhodnější.“

V České republice připadá Den stromů na 20.října.

Základní škola praktická Rožnov p. R. i letos v průběhu měsíce října uspořádala několik akcí zaměřených na lesní ekosystém, zdravé životní prostředí a rozmanitost podzimní přírody.

V průběhu měsíce října se třídní učitelé s dětmi zaměřili na podzimní toulky v nedalekém parku a lese. Děti pozorovaly změny v přírodě, využívaly strakaté zástěry stromů ke svému tvoření, vytvářely výstavky větviček a plodů a učily se vnímat les ve všech souvislostech.

10. října 2013 se v městském parku uskutečnil výukový program o stromech pod vedením Michala Šulgana ze SVČ Rožnov p. R. a náladová procházka podzimní krajinou s výšlapem na Jurkovičovu rozhlednu.

31. října 2013 se uskuteční literární beseda, na kterou si žáci připraví herbáře listů nejznámějších stromů a rodný list stromů.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 31, 2013

Drakiáda pod Hradiskem 2013

Ve čtvrtek 3. 10. 2013, kdy se konečně počasí umoudřilo a nabídlo krásný slunečný, byť jen málo větrný den, se konala na 1. stupni ZŠ praktická Rožnov p. R. DRAKIÁDA.

Přinášíme malou fotogalerii z této povedené akce.

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 13, 2013

Beseda zubní prevence se studentem stomatologie, Jiřím Plevákem

V druhé polovině září proběhla na ZŠ praktická Rožnov p. R. již druhá beseda se studentem stomatologie, Jiřím Plevákem.

Žáci se dozvěděli, co mají podniknout, když je trápí zubní kazy, špatný dech nebo jen chtějí něco udělat pro své zdraví.

Zánět dásní je nejpalčivějším problémem, který vzniká právě v důsledku špatné hygieny dutiny ústní. Proto interaktivní a názorná přednáška byla zaměřena především na pomůcky ústní hygieny, na vhodné techniky čištění zubů a na péči o mezizubní prostory.

Cílem přednášky nebyla jen správná zubní hygiena, ale i snaha přesvědčit žáky, že významnou součástí péče o chrup jsou také pravidelné návštěvy dentální ho hygienisty a stomatologa.

Závěr přednášky patřil názorným ukázkám správné techniky čištění zubů.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 8, 2013

Evropský týden mobility 2013

ČISTÝ VZDUCH – JE TO NA NÁS!

I v tomto školním roce proběhl na ZŠ praktická Rožnov p. R. týdenní školní program zaměřený na „Evropský týden mobility“. Letošní kampaň stejně jako předchozí ročníky měla za úkol vybudit žáky škol a občany měst k přemýšlení nad zlepšením životního prostředí kolem sebe. Letošním sloganem, „Čistý vzduch – je to na nás“ chtěla kampaň upozornit na stále větší znečištění ovzduší automobilovou dopravou. Kampaň proto vyzvala obyvatele evropských měst a tedy i Rožnova p. R. k tomu, aby více využívali chůzi, kola a hromadné dopravní prostředky.

Žáci naší školy i letos popřemýšleli, jak proměnit Rožnov p. R. ve město s čistým ovzduším bez hluku a smogu, ve město s udržitelnou městskou dopravou, ve město, které chrání své klima a zdraví svých občanů. Letos se žáci zaměřili především na ztvárnění rozdílu čistého ovzduší a smogem znečištěného ovzduší. Učitelé žáky směrovali tak, aby si uvědomili, že ulice nepatří jen autům, ale i chodcům, kolům a hromadné dopravě.

Týdenní práce dětí vyvrcholila 20. října 2013 na společném setkání, ve kterém děti představily své práce ostatním. Součástí Evropského týdne mobility 2013 byla i zářijová návštěva dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí se zaměřením na alternativní dopravu a dopravní kázeň.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 8, 2013

Archeoskanzen Modrá a Živá voda

Žáci 1. stupně a speciálních tříd ZŠ praktické Rožnov p. R. navštívili v červnu na základě dochovaných podkladů vystavěný archeologický skanzen Modrá a expoziční areál sladkovodních ekosystémů Živá voda.

Žáci si v archeoskanzenu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy nejprve prohlédli jednotlivé stavby a pak se nechali průvodci doprovázet výukovým programem O životě na Velké Moravě, který dětem umožnil blíže poznat, jak Slované žili. Děti si vyzkoušely jednotlivá řemesla, ochutnaly slovanské speciality, oblékly si vojenskou zbroj, zastřílely si z luku a shlédly původní plodiny.

V areálu Živá voda děti obdivovaly největší expozici přirozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů a v průhledném tunelů pod vodní hladinou nádrže původní druhy ryb a obojživelníků nebo potápěče pečujícího o expozici.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Červen 27, 2013

Výukový program „UMĚLI VALAŠI FYZIKU?“ ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov p. R.

Koncem května se žáci 1. stupně a speciálních tříd ZŠ praktická Rožnov p. R. účastnili nového výukového programu ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov p. R., ve kterém se dozvěděli, jak Valaši na základě dlouholetých zkušeností uměli využívat ke své práci jednoduché stroje a poznatky z fyziky.

Poutavý naučný program v areálu Mlýnské doliny žákům umožnil se seznámit s funkční mi technickými stavbami převážně na vodní pohon a procvičit si řadu pojmů z oblasti mechaniky a fyziky, např. vodní kolo na hřídeli, páka, kladka nebo mlýnské kolo. Na stanovištích ve mlýně, u pily, v lisovně oleje a na hamrech si děti vyzkoušely řadu činností, např. kování hřebíků a lisování oleje. Ve mlýně měly možnost také ochutnat chleba upečený z mouky umleté v místním větrném mlýně a upečený v tradiční peci na chleba. Všem chutnal!!

Na konci programu ve shrnutí děti společně s průvodkyní došly k poznatku, že jednoduché stroje práci Valachů nezmenšovaly, jen jim ulehčovaly fyzickou námahu.

V samém závěru programu si děti v objektu vozovny prohlédly nainstalovanou expozici dopravních prostředků na Valašsku využívaných v zemědělství, lesnictví, v obchodní činnosti, dopravě osob nebo v rámci živností a řemesel.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Červen 4, 2013

Den Země 2013

Stejně jako předešlé roky tak i letos připravila koordinátorka EVVO pro žáky speciálních tříd i žáky prvního a druhého stupně ZŠ praktické Rožnov p. R. pestrý program k oslavám svátku Země. Tentokrát byl tematický den zaměřen na pobytové znaky lesních obyvatelů a vnímání lesa všemi smysly.

Na samém začátku programu se děti seznamovaly s pojmy pobytový znak a teritorium. Potom na jednotlivých stanovištích odhalovaly okusy stromků od zvěře, podle nápovědy rozlišovaly trus a stopy zvěře, odlévaly sádrové odlitky stop, rozlišovaly parůžky srnců, hmatem a čichem rozpoznávaly přírodniny a závěrem se převtělovávaly se do různých obyvatel lesa a pátraly po jejich potřebách.

Do oddychové části programu, ve které žáci pomocí barevných víček od plastových lahví skládali mozaiku se vzkazem naší planetě Zemi, se aktivně zapojili všichni.

Součástí výukového programu bylo i zapojení žáků do očisty svého města. Ve spolupráci se SVČ Rožnov p. R. jsme se zúčastnili akce „Ukliďme svět“ a čistili břehy řeky Bečvy mezi mosty a uklízeli přilehlé ulice. Ve volných chvílích děti fotografovaly krajinu před úklidem a po něm nebo si zahrály na „Slepého fotografa“. Hra spočívala v tom, že fotograf měl zavázané oči a spolužák za něho vybíral zajímavý záběr v přírodě a směroval mu fotoaparát.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Květen 7, 2013

Hodina Země 2013

Hodina Země je celosvětový happening na podporu ochrany životního prostředí. Spojuje všechny ty, kteří jsou připraveni začít měnit svůj svět a všechny ty, kteří chtějí inspirovat ostatní svým chováním k pozitivní změně. Hodina Země totiž vyzývá domácnosti, podniky, školy i veřejné instituce, aby zhasly své osvětlení i elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny.

Do happeningu Hodina Země 2013 se zapojila i naše škola, ZŠ praktická Rožnov p. R.

Začátkem března uspořádala pro všechny zájemce osvětovou a propagační dvouhodinovou prezentaci s programem, na níž podrobně objasnila hlavní myšlenku a záměr chystaného happeningu. Na chodbě školy vyhotovila osvětovou nástěnku a do všech domácností žáků a zaměstnanců školy poslala lístek s výzvou o zapojení se do akce. V sobotu 23. 3 2013 pak někteří zaměstnanci školy a několik rodin žáků i přátel školy na jednu hodinu ve 20:30 – 21:30 hod. zhasli ve svých bytech nebo pokojících osvětlení a odpojili nezbytné elektrospotřebiče. Přidali se tak k milionům lidí ze 152 zemích světa z více než 7000 měst, ležících napříč všemi sedmi kontinenty a tedy napříč celou zeměkoulí.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Duben 3, 2013

Vynášení Morany 2013

Ve středu 20. března na první jarní den děti ZŠ praktická Rožnov p. R. již po páté přivítaly jaro písničkou a starodávným zvykem – vynášením Morany.

Letošní příprava na loučení se zimou byla náročnější než jiné roky. Neobešla se bez výroby slaměné, proutěné a papírové Morany, bez vyfukování vajec na korále figur a bez nácviku popěvku.

Letos se vyráběly Morany tři.

První Moranou se vyzdobila brána školy, druhou papírovou děti za popěvku upálily a s třetí proutěnou se děti účastnily soutěže o “Nejpěknější Mařenu” na Josefovském jarmarku na náměstí v Rožnově p. R.. Soutěžní Moranu pak děti na jarmarku věnovaly do dražby, jejíž výtěžek byl posléze věnován Domovu Kamarád a občanskému sdružení Iskérka.

Příští rok chtějí pořadatelé jarního obřadu na škole obohatit program o vaření a konzumaci pučálky.

Bronislava Pleváková

Fotogalerii najdete zde

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Duben 3, 2013

Soutěž o putovní vařečku Rozmarýnku

Během měsíce září žáci všech ročníků školy soutěžili o nejchutnější pokrm připravený z dýně.

O nestranné rozhodování se postarala porota složená z vedení školy, vedoucí školní kuchyně a jednoho žáka ze speciální třídy Josefa Zuzaňáka.

Putovní vařečka Rozmarýnka tentokrát zamířila do dvou tříd. Za výborný dýňový koláč putoval do třídy paní učitelky Telčerové ST4 a za senzačně dochucenou dýňovou tortillu do třídy paní učitelky Vráblové do 6. a 7. ročníku.

Pokrmy z dýně

1.místo: ST 4 – dýňový koláč

6. a 7. ročník – dýňová tortilla

2.místo:

7. a 8. ročník – dýňový dort

2., 3. ročník a ST – kandovaná dýně

3.místo:

1., 4. 5. ročník – dýňová polévka

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Prosinec 7, 2012

Cena za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve ZK

Občanské sdružení Líska udělilo ve čtvrtek 22. listopadu 2012 v Uherském Hradišti

na XII. ročníku

Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2012

v 8.kategorii

Škola, školské zařízení/nezisková organizace

cenu naší škole

ZŠ praktické Rožnov pod Radhoštěm.


oceneni_evvo[1]

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Prosinec 5, 2012

Mrkvová slavnost

„Jez mrkev, budeš dobře vidět!“ Možná také patříte k těm, kterým tahle věta, v mládí omílaná pořád dokola, dokázala tuto zeleninu dokonale znechutit. Pokud jste si ji navíc v dětství spojili s „chutí“ dušeného pokrmu ve školní jídelně, zadělali jste si na pěknou averzi. To je však škoda, protože mrkev je nejen zdravá, ale může i výborně chutnat.

Na ZŠ praktické Rožnov p. R. žáci zjišťovali v měsíčním výukovém bloku nazvaném MRKVOVÁ SLAVNOST neboli MRKVOBRANÍ, jak je to s tou mrkví doopravdy. Prověřovali, co všechno mrkev obsahuje, co umí a co dokáže? Ale i jak je to doopravdy s těma očima.

Výukový program začal sice již v jarních měsících, kdy si žáci na školním pozemku vypěstovali vlastní zeleninu, ale pokračování měl až nyní, v průběhu října a listopadu.

Žáci z vyšších ročníků v hodinách informatiky a literatury nejprve zahájili pátrací akci. Sbírali informace o původu mrkve i jejím využití v kuchyni. Sestavili výčet jejich vlastností a připravili pro všechny krátký vědomostní test.
Mladší děti se o mrkev zajímaly spíše prakticky. Učily se, jak o mrkev pečovat na zahrádce, jak ji uskladňovat, ale hlavně, jak ji správně konzumovat. V hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchově pak pod vedením svých učitelů tvořily z mrkve nejrůznější výrobky. Povedla se jim obří papírová mrkev, mrkvový věnec s podzimní tématikou, mrkvoví panáci nebo velká mrkvová dekorace z přírodních materiálů, kterou vyzdobily dvůr školy.

Ani tentokrát se nezapomnělo na dětmi nejoblíbenější vaření. Kuchaři a kuchařky dokonce soutěžili o nejchutnější mrkvový pokrm. Děti až žasly, co všechno se dá z mrkve uvařit. Celkem uvařily 8 mrkvových pokrmů. Nechyběla dušená mrkev, mrkvánky, různé mrkvové buchty, pomazánka, polévka a salát. Asi nejnapínavější ze všeho však bylo klání na MRKVOVÉ SLAVNOSTI. Žáci na ní prověřovali své smysly, ale i vědomosti. Plnili vědomostní test, mrkev odhalovali podle chuti, hmatu a vůně a chystali mrkvové pohoštění ne jen pro sebe, ale i pro zvířátka. Na závěr si každá třída na ochutnání v odšťavňovači odšťavnila několik mrkví.

Hlavní myšlenkou tohoto výukového programu bylo navázat na projekt s názvem OVOCE DO ŠKOL zaměřený na podporu zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a seznámit žáky s další dostupnou potravinou, prospěšnou našemu zdraví.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Listopad 25, 2012