Předjarní pobyt v přírodě – 27. 2. 2014

Přestože nám kalendář ukazuje zimní datum, venku máme krásné předjaří. Počasí láká ven děti i dospělé. A protože nám za dva dny začínají jarní prázdniny, využili jsme tohoto počasí a „utekli“ ze školních lavic rovnou do přírody, kde jsme trávili celé dopoledne.

Vyvezli jsme se autobusem z Rožnova na Hlaváčky, odkud je nádherný pohled do okolí.

Pěšky jsme pomaličku došli k hospůdce Na Dílech, kde jsme se občerstvili.

Lesní cestičkou jsme se pak vrátili zpět do Rožnova a do školy.

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Březen 3, 2014

Expedice středověk – 2. stupeň

Také žáci 2. stupně navštívili interaktivní výstavu s názvem Expedice středověk ve Valašském Meziříčí na Zámku Kinských.

Ta, jak už název napovídá, nás zavedla o několik staletí zpátky, do středověku. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se žilo na hradě, v klášteře či na bitevním poli. K dispozici jim byly dobové oděvy, mučírna s pomůckami, zemědělské nářadí a mnoho dalších exponátů. Někteří žáci si také vyzkoušeli, jak je nesnadné vylézt v brnění rytíře na osedlaný turnajový kůň.

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Březen 3, 2014

Interaktivní výstava Expedice středověk v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Pro zpříjemnění zimních měsíců žáci ZŠ praktická Rožnov p. R. využili nabídky pracovníků Muzea regionu Valašsko a koncem ledna podnikli výlet vlakem do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, kde za doprovodu Bílé paní nahlédli do hlubin středověku.

Lektorský program umožnil dětem se převléknout za středověké panoše či královnu, pomohl jim napodobit a rozluštit na první pohled nečitelné středověké texty psané husím brkem a proměnil je na pár okamžiků ve středověké chrabré rytíře v plné zbroji. Děti si prohlédly středověké zbraně, měly možnost si vyrazit středověkou minci a proniknout do tajů husitského válečnictví. Děti se také dozvěděly, proč vznikla středověká města a jak se žilo na hradě, v klášteře či středověké vesnici. Vzpomínání Bílé paní na dávné časy dětem poodhalilo těžké časy a každodenní útrapy středověkého člověka, hladomoru a černé smrti.

Nezapomnělo se ani na torturu. Děti si vyzkoušely několik pomůcek útrpného práva, pranýř a kládu.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Únor 2, 2014

Výukový program „Vánoce na dědině“ ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov p. R.

Jak prožít klidné tradiční Vánoce se 10. prosince dozvěděly děti ze ZŠ praktická Rožnov p. R. ve výukovém programu Valašského muzea v přírodě „Vánoce na dědině“.

Konec roku je v posledních letech spojován s hektickými přípravami a sháněním dárků, s plněním úkolů, na které člověk neměl čas celý uplynulý rok, s úmorným úklidem nebo s pečením cukroví. Aniž bychom se poučili zkušenostmi z předchozích let, propadáme v adventní čas často předvánočnímu šílenství a shonu.

„Vánoce na dědině“ ukázaly dětem i učitelům naší školy cestu, jak to letos udělat jinak!

Pracovníci muzea se proměnili v hospodyně, hospodáře a řemeslníky, v Mikuláše s čerty, převlékli se za Lucky nebo pana učitele a vydali se s námi na vánoční cestu minulým století.

Výukový program byl zaměřený na ukázku zimních prací, přípravu Vánoc a vánoční zvyklosti. Děti si zazpívaly koledy, ochutnaly perník a čaj z devatera kvítí, mohly usednout ke stolu se štědrovečerní večeří nebo si mohly prohlédnout práci tkadlen, přadlen a kovářů.

„Vánoce na dědině“ nám ukázaly, jak prožít nejkrásnější svátky v roce v klidu a pokoji.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Prosinec 27, 2013

Literární beseda na téma STROMY

31. listopadu se na ZŠ praktická Rožnov p. R. konala literární beseda, která tematicky navazovala na podzimní výukový program o stromech. Tématem byla naučná literatura, encyklopedie a STROMY. Pestrým programem besedy děti provázela školní knihovnice, která pro ně připravila zajímavé vyprávění a úkoly. Beseda začala vyhodnocením výukového programu O stromech, ve kterém žáci představovali ostatním skupinám své vyhotovené herbáře listů a rodné listy stromů. Pokračovala představováním dětských encyklopedií zaměřených na les a stromy, zapůjčených v městské knihovně. Končila řízenou prací v třídních kolektivech, vyhledáváním informací v naučné literatuře a kolektivním plněním úkolů. Aktivity byly doplněny názornými ukázkami a informacemi o významu stromů pro člověka.

Literární beseda si kladla za úkol ukázat dětem, že informace se nemusí získávat jen na internetu. Chtěla žáky upozornit na to, že zajímavě a s větším přímým prožitkem se mohou vyhledávat informace v naučné literatuře a v překrásných barevných encyklopediích.

Pestrý program literární besedy byl ukončen přednesem básniček a písniček o stromech.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Listopad 8, 2013

Dravci jako obyvatelé lesa, luk a strání

Na konci října se na škole ZŠ praktická Rožnov p. R. uskutečnila velmi poutavá přednáška s MVDr. Kamilou Křupalovou ze Záchranné stanice Hošťálková na téma DRAVCI.

Na přednášce o ochraně přírody a dravcích si žáci s paní Křupalovou vyprávěli o péči volně žijících zvířat, o odchovu mláďat, o léčbě zraněných živočichů a jejich rekonvalescenci, o péči o trvale handicapované jedince nebo o vypouštění vyléčených divokých zvířat zpět do přírody.

Dozvěděli se také, co dravcům a sovám nejvíce škodí. Zjistili, že právě sloupy vysokého napětí, jedy, pytlácké nástrahy, nelegální střílení, ničení hnízd a vybírání vajíček a mláďat, dopravní prostředky nebo emise jsou příčinou, že mnoho druhů živočichů, ale i rostlin z naší přírody ubývá.

Názornou ukázkou sovy pálené, straky, sýčka, výra, orla, káněte, poštolky nebo i medvídka mývala si pracovnice ZO ČSOP děti naprosto získala. Děti si mohly z bezprostřední blízkosti prohlédnout, podržet si nebo pohladit káně a sovičku Rozárku z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Velmi zážitková ukázka byla chovatelkou doplněna poutavým vyprávěním o zajímavostech ze života obyvatel Záchranné stanice Hošťálková.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Listopad 8, 2013

Trocha nepořádku neuškodí aneb jak ubytovat ježka

Ježek patří mezi nejstarší savce naší planety, ale dnes ho uvidíme jen zřídka. Studie zkoumající úbytek ježků, označily jako hlavní důvod jeho mizení nedostatek úkrytů sloužících ježkům k výchově mladých, k dennímu odpočinku, ale především ke klidnému spánku v zimě.

Na polích nebo ve smrkových monokulturách se ježkům nedaří. Raději se stahují do zahrad, ve kterých nacházejí různorodé prostředí s hromadami dříví, s kůlnami a stodolami plnými slámy nebo sena. Ze současných zahrad však mizí. Důvod je jednoduchý. Nakrátko střižený trávník a pár okrasných keřů jim dostatečný úkryt neposkytuje.

Proto děti ze ZŠ praktická Rožnov p. R. v ekologickém kroužku pod vedením Michala Šulgana ze SVČ Rožnov p. R. nabídly ježkům útočiště i ve své školní zahradě pod vrbou. Správný domeček by měl být umístěn na klidném místě poblíž keřů nebo jiných úkrytů a měl by být dobře izolovaný před chladem a deštěm. Děti v ekologickém kroužku domeček vyrobily z kamení, kůry, dřevěných odřezků a špalků, hlíny a listí. Zda se ježek v ježčím domečku ubytuje a zda děti splnily všechny parametry pro výstavbu správného ježčího doupěte, se teprve ukáže.

Co je však jisté? Že za dobré ubytování se ježek dětem a majitelům zahrad odmění vydatnou pomocí při udržování přírodní rovnováhy, neboť zkonzumuje velké množství škodlivého hmyzu a drobných plžů.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 31, 2013

Den stromů

Málokdo ví, že Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě již od poloviny 19. století a že datum jeho oslav se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala Organizace OSN pro výživu a zemědělství – FAO následující usnesení: „Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali estetickou, psychologickou i hospodářskou hodnotu lesa. Doporučila proto, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromů, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být nejpříhodnější.“

V České republice připadá Den stromů na 20.října.

Základní škola praktická Rožnov p. R. i letos v průběhu měsíce října uspořádala několik akcí zaměřených na lesní ekosystém, zdravé životní prostředí a rozmanitost podzimní přírody.

V průběhu měsíce října se třídní učitelé s dětmi zaměřili na podzimní toulky v nedalekém parku a lese. Děti pozorovaly změny v přírodě, využívaly strakaté zástěry stromů ke svému tvoření, vytvářely výstavky větviček a plodů a učily se vnímat les ve všech souvislostech.

10. října 2013 se v městském parku uskutečnil výukový program o stromech pod vedením Michala Šulgana ze SVČ Rožnov p. R. a náladová procházka podzimní krajinou s výšlapem na Jurkovičovu rozhlednu.

31. října 2013 se uskuteční literární beseda, na kterou si žáci připraví herbáře listů nejznámějších stromů a rodný list stromů.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 31, 2013

Drakiáda pod Hradiskem 2013

Ve čtvrtek 3. 10. 2013, kdy se konečně počasí umoudřilo a nabídlo krásný slunečný, byť jen málo větrný den, se konala na 1. stupni ZŠ praktická Rožnov p. R. DRAKIÁDA.

Přinášíme malou fotogalerii z této povedené akce.

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 13, 2013

Beseda zubní prevence se studentem stomatologie, Jiřím Plevákem

V druhé polovině září proběhla na ZŠ praktická Rožnov p. R. již druhá beseda se studentem stomatologie, Jiřím Plevákem.

Žáci se dozvěděli, co mají podniknout, když je trápí zubní kazy, špatný dech nebo jen chtějí něco udělat pro své zdraví.

Zánět dásní je nejpalčivějším problémem, který vzniká právě v důsledku špatné hygieny dutiny ústní. Proto interaktivní a názorná přednáška byla zaměřena především na pomůcky ústní hygieny, na vhodné techniky čištění zubů a na péči o mezizubní prostory.

Cílem přednášky nebyla jen správná zubní hygiena, ale i snaha přesvědčit žáky, že významnou součástí péče o chrup jsou také pravidelné návštěvy dentální ho hygienisty a stomatologa.

Závěr přednášky patřil názorným ukázkám správné techniky čištění zubů.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 8, 2013

Evropský týden mobility 2013

ČISTÝ VZDUCH – JE TO NA NÁS!

I v tomto školním roce proběhl na ZŠ praktická Rožnov p. R. týdenní školní program zaměřený na „Evropský týden mobility“. Letošní kampaň stejně jako předchozí ročníky měla za úkol vybudit žáky škol a občany měst k přemýšlení nad zlepšením životního prostředí kolem sebe. Letošním sloganem, „Čistý vzduch – je to na nás“ chtěla kampaň upozornit na stále větší znečištění ovzduší automobilovou dopravou. Kampaň proto vyzvala obyvatele evropských měst a tedy i Rožnova p. R. k tomu, aby více využívali chůzi, kola a hromadné dopravní prostředky.

Žáci naší školy i letos popřemýšleli, jak proměnit Rožnov p. R. ve město s čistým ovzduším bez hluku a smogu, ve město s udržitelnou městskou dopravou, ve město, které chrání své klima a zdraví svých občanů. Letos se žáci zaměřili především na ztvárnění rozdílu čistého ovzduší a smogem znečištěného ovzduší. Učitelé žáky směrovali tak, aby si uvědomili, že ulice nepatří jen autům, ale i chodcům, kolům a hromadné dopravě.

Týdenní práce dětí vyvrcholila 20. října 2013 na společném setkání, ve kterém děti představily své práce ostatním. Součástí Evropského týdne mobility 2013 byla i zářijová návštěva dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí se zaměřením na alternativní dopravu a dopravní kázeň.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Říjen 8, 2013

Archeoskanzen Modrá a Živá voda

Žáci 1. stupně a speciálních tříd ZŠ praktické Rožnov p. R. navštívili v červnu na základě dochovaných podkladů vystavěný archeologický skanzen Modrá a expoziční areál sladkovodních ekosystémů Živá voda.

Žáci si v archeoskanzenu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy nejprve prohlédli jednotlivé stavby a pak se nechali průvodci doprovázet výukovým programem O životě na Velké Moravě, který dětem umožnil blíže poznat, jak Slované žili. Děti si vyzkoušely jednotlivá řemesla, ochutnaly slovanské speciality, oblékly si vojenskou zbroj, zastřílely si z luku a shlédly původní plodiny.

V areálu Živá voda děti obdivovaly největší expozici přirozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů a v průhledném tunelů pod vodní hladinou nádrže původní druhy ryb a obojživelníků nebo potápěče pečujícího o expozici.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Červen 27, 2013

Výukový program „UMĚLI VALAŠI FYZIKU?“ ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov p. R.

Koncem května se žáci 1. stupně a speciálních tříd ZŠ praktická Rožnov p. R. účastnili nového výukového programu ve Valašském muzeu v přírodě Rožnov p. R., ve kterém se dozvěděli, jak Valaši na základě dlouholetých zkušeností uměli využívat ke své práci jednoduché stroje a poznatky z fyziky.

Poutavý naučný program v areálu Mlýnské doliny žákům umožnil se seznámit s funkční mi technickými stavbami převážně na vodní pohon a procvičit si řadu pojmů z oblasti mechaniky a fyziky, např. vodní kolo na hřídeli, páka, kladka nebo mlýnské kolo. Na stanovištích ve mlýně, u pily, v lisovně oleje a na hamrech si děti vyzkoušely řadu činností, např. kování hřebíků a lisování oleje. Ve mlýně měly možnost také ochutnat chleba upečený z mouky umleté v místním větrném mlýně a upečený v tradiční peci na chleba. Všem chutnal!!

Na konci programu ve shrnutí děti společně s průvodkyní došly k poznatku, že jednoduché stroje práci Valachů nezmenšovaly, jen jim ulehčovaly fyzickou námahu.

V samém závěru programu si děti v objektu vozovny prohlédly nainstalovanou expozici dopravních prostředků na Valašsku využívaných v zemědělství, lesnictví, v obchodní činnosti, dopravě osob nebo v rámci živností a řemesel.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Červen 4, 2013

Den Země 2013

Stejně jako předešlé roky tak i letos připravila koordinátorka EVVO pro žáky speciálních tříd i žáky prvního a druhého stupně ZŠ praktické Rožnov p. R. pestrý program k oslavám svátku Země. Tentokrát byl tematický den zaměřen na pobytové znaky lesních obyvatelů a vnímání lesa všemi smysly.

Na samém začátku programu se děti seznamovaly s pojmy pobytový znak a teritorium. Potom na jednotlivých stanovištích odhalovaly okusy stromků od zvěře, podle nápovědy rozlišovaly trus a stopy zvěře, odlévaly sádrové odlitky stop, rozlišovaly parůžky srnců, hmatem a čichem rozpoznávaly přírodniny a závěrem se převtělovávaly se do různých obyvatel lesa a pátraly po jejich potřebách.

Do oddychové části programu, ve které žáci pomocí barevných víček od plastových lahví skládali mozaiku se vzkazem naší planetě Zemi, se aktivně zapojili všichni.

Součástí výukového programu bylo i zapojení žáků do očisty svého města. Ve spolupráci se SVČ Rožnov p. R. jsme se zúčastnili akce „Ukliďme svět“ a čistili břehy řeky Bečvy mezi mosty a uklízeli přilehlé ulice. Ve volných chvílích děti fotografovaly krajinu před úklidem a po něm nebo si zahrály na „Slepého fotografa“. Hra spočívala v tom, že fotograf měl zavázané oči a spolužák za něho vybíral zajímavý záběr v přírodě a směroval mu fotoaparát.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Květen 7, 2013

Hodina Země 2013

Hodina Země je celosvětový happening na podporu ochrany životního prostředí. Spojuje všechny ty, kteří jsou připraveni začít měnit svůj svět a všechny ty, kteří chtějí inspirovat ostatní svým chováním k pozitivní změně. Hodina Země totiž vyzývá domácnosti, podniky, školy i veřejné instituce, aby zhasly své osvětlení i elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny.

Do happeningu Hodina Země 2013 se zapojila i naše škola, ZŠ praktická Rožnov p. R.

Začátkem března uspořádala pro všechny zájemce osvětovou a propagační dvouhodinovou prezentaci s programem, na níž podrobně objasnila hlavní myšlenku a záměr chystaného happeningu. Na chodbě školy vyhotovila osvětovou nástěnku a do všech domácností žáků a zaměstnanců školy poslala lístek s výzvou o zapojení se do akce. V sobotu 23. 3 2013 pak někteří zaměstnanci školy a několik rodin žáků i přátel školy na jednu hodinu ve 20:30 – 21:30 hod. zhasli ve svých bytech nebo pokojících osvětlení a odpojili nezbytné elektrospotřebiče. Přidali se tak k milionům lidí ze 152 zemích světa z více než 7000 měst, ležících napříč všemi sedmi kontinenty a tedy napříč celou zeměkoulí.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Ekologie

Zaslal/a admin on Duben 3, 2013