Beseda o ekologických čisticích a úklidových prostředcích používaných v domácnosti a alternativním způsobu čištění skvrn

Na jaře na naší škole proběhla v jídelně školy beseda s paní Neřádovou, která byla zaměřena na používání ekologických čisticích prostředků šetrných k životnímu prostředí.

Celá beseda se nesla v duchu motta: „Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.“

Žáci i učitelé si prakticky ověřili, že skvrny např. od borůvek nebo propisky nemusíme vždy odstraňovat jen agresivními čisticími prostředky, ale že je lze šetrně a bez poškození oděvu odstranit i prostředky, které neškodí lidem ani přírodě.

Kolektivy žáků všech tříd si předem na besedu připravili i ukázky čištění skvrn pomocí alternativních způsobů, např. pomocí soli, citronu, sody nebo octu. V druhé části besedy pak ostatním prakticky předvedli možnosti alternativního čištění.

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 4.6.2014

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.

Další příspěvky