Už víme, jak se suší křížaly…

Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 2.10.2018

Houby, houby, houby…

Ročně houby přilákají do lesa sedm lidí z deseti. Abychom po výpravě do lesa neskončili na nemocničním lůžku, učili jsme se v ekologickém kroužku houby od sebe rozpoznávat, určovat a rozlišovat.

Fotogalerie

V kategorii Ekologie, Ze života školy

Zaslal/a admin on 1.10.2018

Podzimní tematika…

Hry, podzimní art koláže, stromy, listí, šípky, žaludy, …zábava a radost z práce…

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 27.9.2018

Informace pro rodiče na školní rok 2018/2019

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče,
pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

 

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165
mobil řed.školy: 734 495 825
e.mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: zsproznov.cz

 

Využívejte pro vzkazy i záznamník na telefonu, je v provozu 24 hodin denně nebo e-mailovou adresu, případně SMS.

Omlouvání žáků:

Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, e-mail- jméno žáka, délka absence).
Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim, ověří si škola absenci u lékaře.
Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:

K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude sám uvolněn. V případech, kdy nemáme jistotu, že jsme dobře porozuměli nebo máme podezření na záškoláctví žáka, vyžadujeme vždy osobní nebo telefonický kontakt rodiče se školou.

Informace o zdravotním stavu žáka:

Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů

Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 12,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 56,00 až 61,00 Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, vzkazem na záznamníku.

Dosavadní finanční normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1. 9. 2019:

Strávníci 7 – 10 let: 21,- Kč 11 – 15 let: 22,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 23,- Kč za jeden oběd.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2018.

PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 22.8.2018

Konec školního roku 2018

Tradiční zakončení školního roku na Základní škole Tyršovo nábřeží v Rožnově pod Radhoštěm. Loučili jsme se s vycházejícími žáky, děti vystoupily s připraveným programem, rozdávaly se ceny a diplomy za sběr v rámci programu Recyklohraní.
Snad se všichni opět v září sejdeme ve zdraví a odpočatí. 🍀
Hezké prázdniny všem!

Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 30.6.2018

Vyučování u vody, 30.5.2018

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 1.6.2018

Jarní inspirace

Fotogalerie

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 16.4.2018