Pozvánka na 3. adventní koncert

Vážení rodiče,
letošní 3. adventní koncert Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm se uskuteční ve prospěch naší školy. Zveme i Vás do kostela Všech svatých v Rožnově p.R. v neděli 14.12.2014 v 16,30 hodin. Vystoupí cimbálová muzika a žáci literárně dramatického oboru ZUŠ v Rožnově p.R.
Srdečně Vás zveme.

Za vedení školy: Kovárňová Anna

Z kategorie Archiv, Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 11 prosince, 2014

Informace k volbám zástupců pedagogů a rodičů do školské rady.

Činnost stávající školské rady končí 31.12.2014. Od 1.1.2015 bude na základě voleb ustavena nová školská rada.
Bude znovu tříčlenná: 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogů, 1 zástupce zřizovatele, jmenovaný KÚ Zlínského kraje
Ředitelka školy jmenovala:
volební komisi ve složení: p.zástupkyně Blanka Kopečková, p.ekonomka Věra Skýpalová
přípravný výbor – p.uč. Jaroslava Michlíčková, za rodiče p. Alena Mendelová
Přípravný výbor bude ve třídě – ST 1 (v přízemí naproti schodům u plošiny) – přijímat ode dneška do čtvrtku 27.11.2014 Vaše návrhy jmen pedagogů, kteří Vás budou v příštím volebním období zastupovat ve školské radě.
 
Přípravný výbor Vaše návrhy soustředí a pro volbu vybere 3 kandidáty, kteří budou navrhováni nejčastěji a kteří budou souhlasit se svojí kandidaturou. V současném volebním
období vás zastupuje za pedagogy Mgr.Ivana Růžičková, za rodiče paní Blanka Kretíková.
Samotné volby proběhnou v úterý 9.12. od 8,00 do čtvrtka 11.12.2014 do 15,00 hod.
 
Volební lístky se jmény kandidátů dostanete v pondělí 8.12.2014.
 
Volební lístky potom vhodíte do volební urny v kanceláři školy ve druhém patře hlavní budovy.
 
Volební řád bude vyvěšen na panelu v přízemí hlavní budovy školy.
 
Své návrhy doručte osobně na návrhovém lístku na konci této stránky do čtvrtku 27.11. 2014 do třídy ST1.

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 21 listopadu, 2014

Změna e-mailové adresy

Pozor!!!

Máme novou e-mailovou adresu: reditel@zsproznov.cz

Z kategorie Archiv, Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 15 července, 2014

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ PRAKTICKÉ a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Zveme všechny předškoláky se speciálními vzdělávacími potřebami i jejich rodiče

na

ZÁPIS
DO 1.ROČNÍKU ZŠ PRAKTICKÉ

a
DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Kdy? 5. února 2014 v 13,30 – 15,30 hod.

Kde? V prostorách ZŠ praktické, Tyršovo nábřeží 649,
Rožnov pod Radhoštěm

Co s sebou? Občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, případně lékařské zprávy.

Kontakt: 571 654 165, 734 495 825 – zodpovíme individuální dotazy

CO POSKYTUJEME?

 • Výuku podle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte s lehkým mentálním postižením, s diagnózou autismus ve třídách v malém kolektivu 6 – 14 žáků

 • Výuku podle osnov základů vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus -ve třídách v malém kolektivu 4 – 6 žáků

 • Výuku pod vedením speciálních pedagogů a asistentů pedagoga

 • Výuku pod vedením 2 – 3 pedagogů ve třídě

 • Možnost stanovení individuálních vzdělávacích programů a plánů

 • Speciální pomůcky a metody práce, individuální přístup k žákům

 • Zkušenosti se vzděláváním autistických žáků

 • Bezbariérový přístup

 • Kompenzační pomůcky

 • Školní jídelnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, cvičnou kuchyňku, učebnu šití, školní dílny, školní pozemek

 • Školní družinu, zájmové kroužky

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 3 února, 2014

Naše posvícení

V rámci mezinárodní kampaně „Food Right Now – Postavme se hladu“, proběhla v naší škole akce NAŠE POSVÍCENÍ. Po důkladných přípravách vyvrcholila ve středu 16. října 2013 na Světový den výživy.

Vše probíhalo v několika přípravných fázích.

Na počátku se všichni třídní učitelé sešli, aby se domluvili, jak bude akce probíhat. Rozdělili si po třídách jednotlivé úkoly. Vedoucí kuchyně přislíbila na plánovaný den výborný oběd z regionálních potravin.

Speciální třídy navštívily v průběhu příprav místní Ekofarmu na Dolních Pasekách v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci měli možnost podívat se na vše, co je spojeno s výrobou domácích mléčných výrobků, které si mohli také ochutnat a zakoupit. Podívali se do stájí na dojení krav.

Žáci druhého stupně se vydali autobusem na Farmářské trhy do Frenštátu pod Radhoštěm. Zde si prohlédli výrobky z regionálních a domácích surovin, přečetli si receptury, ochutnali ovoce, zeleninu, pekařské a uzenářské výrobky, také místní frgály a ovocné džusy. Poznali kvalitu a chuť těchto výtečných místních produktů.

Děvčata z druhého stupně v pracovním vyučování sklidila ze svých záhonků vypěstovanou mrkev, Tu potom dívky zpracovávaly a poznávaly sladkost a kvalitu čerstvé, vlastním úsilím vypěstované zeleniny.

Ve středu 16. října se všichni žáci shromáždili v multimediální učebně, kde proběhla interaktivní beseda na téma „Není hlad jako hlad – hlad, jeho příčiny a co s tím“. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o tom, co je to hlad, kdo nejčastěji trpí hladem a jaké příčiny vedou ke vzniku hladu a podvýživy. Také vyvozovali, jak sami mohou zabránit zbytečnému plýtvání potravinami. Shlédli filmy spojené s tématikou hladu ve světě. V připravené prezentaci mohli porovnat týdenní spotřebu potravin v různých koutech světa, na různých kontinentech.

V druhé části besedy jsme si povídali o regionálních potravinách, vlastních zkušenostech s pěstováním zemědělských plodin a chovu domácích užitkových zvířat v domácnostech žáků, u prarodičů, další rodiny, u známých a kamarádů.

Následovala přestávka, ve které se všechny děti posilnily svou svačinkou, kterou jim rodiče podle předchozí domluvy připravili z místních, lokálních surovin. Podobně připravenou svačinu měli i pedagogičtí pracovníci.

Po přestávce předvedly jednotlivé třídy své připravené příspěvky.

Žáci speciálních tříd nám povídali o pěstování zemědělských plodin na Valašsku a chovu užitkových zvířat v naší oblasti.
Žáci 1. stupně sestavili týdenní jídelníček z lokálních surovin.

Každá třída zhotovila nějaký pokrm, charakteristický pro naši oblast. K výrobě žáci použili rovněž suroviny z místních zdrojů.

Starší žáci nachystali ve školní knihovně bohaté pohoštění z připravených pokrmů a připravily vzorky a ukázky jednotlivých domácích produktů – ovoce, zelenina, zavařeniny, domácí vejce a dalších potravin.

Po besedě se do knihovny všichni zúčastněni přemístili a ochutnali připravené pokrmy a výrobky. Tento „raut“ byl vyvrcholením snažení a všech příprav.

Závěr celé akce a celého dne probíhal ve školní jídelně, kde si žáci pochutnali na výborném obědě z lokálních surovin. Podávala se bramboračka, pohanková kaše a zelí.

Akce byla velmi úspěšná, všichni žáci i učitelé se s radostí zapojili a odnesli si nové poznatky, zkušenosti i zážitky.

Romana Rybiařová

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 25 října, 2013

Naše posvícení

V rámci mezinárodní kampaně

Food Right Now – Postavme se hladu

proběhne také v naší škole

ve středu 16. října 2013 na světový den výživy

akce

NAŠE POSVÍCENÍ

 

V tento den

 • bude ve školní jídelně podáváno menu sestavené pouze z lokálních surovin

 • žáci si připraví povídání o lokálních (regionálních) potravinách – pěstování zemědělských plodin na Valašsku a chov užitkových zvířat v oblasti

 • žáci budou povídat o vlastních zkušenostech s pěstováním zemědělských plodin a chovu domácích užitkových zvířat doma, u prarodičů, rodiny, nebo známých

 • žáci sestaví týdenní menu (jídelníček) z lokálních surovin

 • žáci – jednotlivé třídy, připraví pokrm z lokálních surovin a napíše recept pro tento pokrm

 • starší žáci sestaví seznam okolních dodavatelů lokálních potravinových surovin (biofarma, drobní zemědělci, soukromé osoby – např. soukromé pekárny, mlékárny, uzenáři, řezníci, ….)

 • všichni pracovníci a žáci školy budou v rámci možností mít svačinku připravenou z regionálních surovin – tzn. částečné zapojení rodičů do akce školy.

 • ve třídách se budou promítat filmy spojené s tématikou hladu ve světě.

 • proběhne beseda na téma Není hlad jako hlad – hlad, jeho příčiny a co s tím – žáci se dozví další zajímavé informace o tom, co to hlad je, kdo nejčastěji trpí hladem a jaké příčiny vedou ke vzniku hladu a podvýživy, a také jak sami můžou zabránit zbytečnému plýtvání potravin

Cílem akce je podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení problému světového hladu.

Koordinátor akce na škole: Rybiařová Romana

Leták najdete zde

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 13 října, 2013

V Rožnově oceňovali současné i zasloužilé pedagogy

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 3 dubna, 2013

Muzikoterapie – ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm

Při výchovně vzdělávacích činnostech dětí s mentálním postižením má hudba významné místo. Není důležité, jestli děti umí zpívat, či hrát na nástroje, hudba je prostředkem pro spolupráci. Podstatné je aktivní zapojení, zájem a pozitivní prožívání. Muzikoterapie tak nabízí možnost zábavnou formou procvičovat koordinaci, jemnou a hrubou motoriku, rozvíjet komunikaci a řeč, navazovat kontakty s druhými dětmi, prodlužovat dobu soustředění. Zařazovány jsou různorodé formy činností od poslechu a vnímání hudby, vyjádření hudby pohybem, relaxační cvičení až po vlastní hru na nástroje – procvičování rytmu, vyjádření emocí nástroji či komunikaci prostřednictvím hudebních nástrojů.

Ve školním roce 2009/10 v rámci muzikoterapie proběhl ve speciální třídě projekt realizovaný panem Křenkem a zastřešeným sdružením Domov srdce. Jednalo se o 10 setkání po 1 vyučovací hodině, kde se děti seznámily s alternativními hudebními nástroji (bonga, šamanské bubny, tibetské mísy, koncovky, dešťová hůl, zvonky, Orffovy nástroje…). Cílem projektu bylo posílení pozitivní skupinové dynamiky, souhra kolektivu, vnímání jeden druhého, porozumění prostřednictvím hudby, vyjádření vlastních pocitů, zdokonalení jemné motoriky a soustředěnosti, zklidnění a radost ze společného muzicírování. V dalším roce byl projekt pro úspěšnost rozšířen o děti ze tří speciálních tříd. Následující školní rok se podařilo získat další peníze a zapojit i třídy I.stupně praktické školy. Součástí projektu byla i beseda s výrobcem lidových dřevěných dechových nástrojů (panem Kašpaříkem), kde si děti mohly vyzkoušet různé druhy nástrojů, poslechly si zajímavé vyprávění spojené s názornou ukázkou hry. Tento projekt přesáhl i do PV, kde se děti pokusily vytvořit si svůj vlastní hudební nástroj (různá chřestidla, ozvučná dřívka z přírodních materiálů).

Dobré zkušenosti s alternativním muzicírováním vedly k sepsání vlastního projektu, který se podařilo realizovat a škola nyní vlastní základní sadu alternativních nástrojů (bubínky, koncovky, chřestidla, tibetská mísa…) a pokračujeme i nadále v intuitivním muzicírování.

Mgr.Telčerová Anna

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 20 února, 2013

OZNÁMENÍ O ZÁPISU

Pozor, změna termínu!
Zápis do 1.ročníku se uskuteční v ÚTERÝ 5.2.2013 od 13,30 do 14,30 hod.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 18 ledna, 2013

Petice proti rušení základních škol praktických

Děkujeme všem našim příznivcům za podpisy petice.

V pátek 23. 11. proběhne jednání na MŠMT a předávání petice.

Podpisů je víc než 70 000.

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 2 listopadu, 2012

Petice proti rušení základních škol praktických

Petici za zachování základních škol praktických můžete podepsat zde:


http://www.petice24.com/petice_proti_rueni_praktickych_kol

K podpisu je třeba připojit i svou platnou emailovou adresu, na niž bude posléze zaslána žádost o potvrzení platnosti podpisu kliknutím na příslušný odkaz.

Řekněte prosím o této petici pokud možno co nejvíce lidem. Čím více podpisů tato petice získá, tím více pozornosti získá u médií i rozhodujících orgánů. Děkujeme.

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 31 října, 2012

EU peníze školám

Od 20.9.2012 je Základní škola praktická Rožnov pod Radh. zapojena do výzvy EU peníze školám.

eu_vyveska[1]

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 24 října, 2012

Policie ČR v ZŠ Praktické

Poslední týden školního roku navštívili Základní školu praktickou v Rožnově p. R policisté ČR z obvodního oddělení Rožnov p.R spolu s psovody kynologického střediska Bystřička. Děti měly možnost seznámit se s policisty a jejich čtyřnohými kamarády osobně. Nejprve začala krátká beseda na téma prevence a ochrana dětí před škodlivými vlivy jako jsou alkohol, drogy, gamblerství a záškoláctví. Policisté dětem předvedli ukázky bojových umění, výzbroj i výstroj a další technické vybavení a živou ukázku vyloupení banky s následnou likvidaci útoku agresivní osoby se zbraní.

V průběhu akce se děti aktivně zapojovaly a některé aktivity si spolu s policisty mohly vyzkoušet na vlastní kůži. Předvádění a celková činnost policistů byla velmi poutavá a děti byly z programu nadšené.

Po debatě s policisty se děti přesunuly na dvorek školy, kde na ně čekalo policejní auto s motorkou a kynologové, kteří předvedli ukázku poslušnosti služebních psů.

Prezentace policistů a jejich čtyřnohých kamarádů byla více než úspěšná a děti z ní byly nadšené a všichni se těšíme na další spolupráci. Děkujeme prap. Jaroslavu Markovi, prap. Jiřímu Pavelkovi, nprap. Miroslavu Kašparovi a prap. Janu Urbanovi.

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 28 června, 2012

Uctění památky Václava Havla

Dne 21.12.2011 žáci a učitelé Základní školy praktické v Rožnově pod Radhoštěm uctili památku Václava Havla, bývalého prezidenta ČR.

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 9 ledna, 2012

Mikuláš ve škole

Dne 6. prosince přišel mezi děti Mikuláš s anděly a čerty. Děti od rána tušily, že se něco bude dít, dychtivě poslouchaly a předháněly se, kdo první uslyší zvoneček, který by oznamoval příchod Mikuláše, nebo řinčení řetězů – příchod čerta. Každý měl v sobě malou dušičku a všichni si přáli, aby už tady Mikuláš byl. Nakonec přišli všichni, nejen Mikuláš, ale i tři čerti a dva nádherní andělé. A samozřejmě že nepřišli s prázdnou. Stačila písnička nebo básnička, někdy jen milý pohled a „dobrotka“ měla nového majitele – dětskou ručičku. Největší radostí pro všechny pak bylo, když čerti odcházeli . To se dětem ulevilo. Tak zase za rok!

Z kategorie Archiv

Zaslal/a admin on 13 prosince, 2011