Informace pro rodiče a příznivce školy

S účinností od 1. 8. 2020 ukončujeme sběr a svoz plastových víček.

Zatím zůstává v platnosti sběr hliníku a drobných elektrospotřebičů a baterií.

Kovárňová A., ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 21 července, 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.
Ke dni 31. 7. 2020 odstupuji z pozice ředitelky školy. Od 1. 8. 2020 bude vedením školy pověřena na dobu do jmenování nového ředitele (předpoklad k 1. 10. 2020) statutární zástupkyně ředitelky školy, Blanka Kopečková. 23. 6. 2020 bude vypsán nový konkurz na ředitele školy.

Do jmenování nové ředitelky budu pomáhat paní zástupkyni, je stále možno se na mne obracet na mejlové adrese reditel@zsproznov.cz nebo na telefonu 734 495 825.

Děkuji vám všem za dlouholetou příjemnou spolupráci. Neloučím se, ve školním roku 2020/2021 se s vámi budu setkávat, zůstávám ještě jako učitelka na 2. stupni.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 15 června, 2020

INFORMACE PRO RODIČE

Ve středu 17. 6. 2020 bude zasedat ŠKOLSKÁ RADA,

pokud máte návrhy, připomínky nebo nápady, které by rada měla projednat, napište je zástupci rodičů paní Filové nebo zástupci pedagogů p.uč. Růžičkové (ST 2) na školní adresu: reditel@zsproznov.cz, s předmětem: školská rada. Váš dotaz bude přeposlán paní Filové nebo p.uč. Růžičkové.

Výsledky jednání Školské rady budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Za Školskou radu I. Růžičková
(předseda ŠR)

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 11 června, 2020

Zahajujeme znovu sběr hliníku

Zahajujeme znovu sběr hliníku pro sociálně terapeutické dílny KAMARÁD, Dolní Paseky.

Kovárňová A.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 6 června, 2020

Čestné prohlášení

Vážení rodiče.

Předkládám vám OPĚT NOVĚ upravený vzor čestného prohlášení, které musí žáci donést při nástupu do školy od 1. 6. 2020. Pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 je jiný, než pro běžné školy. Text si proto dobře pročtěte.

Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole:

Čt 13 – 15 hod
Pá 7 – 14 hod nebo v sobotu 10 – 16 hod

V pondělí bez prohlášení žáka nemůžeme přijmout.

Děkuji za pochopení.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 27 května, 2020

POKYNY PRO RODIČE K ORGANIZACI POBYTU ŽÁKŮ VE ŠKOLE v červnu 2020

Vážení rodiče,

již máme potvrzen termín 1. 6. 2020 pro DOBROVOLNÝ NÁSTUP žáků na naši školu.

Je však potřeba se připravit. Epidemiologická situace a pokyny ministerstva zdravotnictví a školství vymezují některá opatření, kterými se provoz školy řídí:

 1. Nejpozději při příchodu žáka první den do školy předkládají rodiče Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (je to jeden formulář). Od dnešního dne platí, že formulář bude upraven pro speciální školy a klást vyšší zodpovědnost na rodiče vzhledem k vyšším možnostem rizika (nenošení roušek, obtíž při udržení odstupů 1,5 m, kontaktní výuka…) Bez něho nemůže žák nastoupit. Datum na čestném prohlášení bude v ten den, kdy žák nastoupí nebo o 1 den dříve. Formulář bude na webových stránkách školy nebo si ho budete moci vyzvednout v kanceláři školy (denně 7,00 – 14,00) – věřím, že ho ministerstvo co nejdříve zpřístupní nám i veřejnosti. Ten, který je vydán dosud, platí jen pro běžné základní školy!!!!!! Ihned po obdržení formuláře ho vyvěsíme na webové stránky školy.
 2. Škola bude pro žáky otevřena od 7,30. Žáci jsou rozděleni do stabilních skupin, které se nespojují ani v době provozu školní družiny, který je zajištěn do 13,30. Všechny skupiny budou mít svého současného třídního učitele + přidělené asistenty pedagoga. Upřesníme na poradě pedagogů ve čtvrtek 28. 5. 2020. Potom vám třídní učitelé nebo my sdělíme i bližší informace.
 3. Ranní družina nesmí být poskytována.
 4. Žákům bude při zhoršeném zdravotní stavu nebo při podezření na horečku měřena teplota. Pokud se během dne objeví teplota nad 37,3 °C, kašel a jiné příznaky virového onemocnění, jako je ztráta čichu a chuti či střevní potíže, bude žák izolován a rodiče vyzváni k vyzvednutí žáka ze školy. V takovém případě je povinností školy vyzvat vás k návštěvě dětského lékaře a nahlásit případ na hygienickou stanici. Pro návrat žáka znovu do školy je po této absenci potřebný lékařský posudek. Formulář vám vydá škola, dětští lékaři jsou ze strany hygieniků informováni. Zvažujte proto každé ráno, zda je zdravotní stav Vašeho dítěte dobrý.
 5. Do školy se bude vstupovat jenom vchodem ze dvora. Do budovy je povolen vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ty budou s dětmi čekat před vchodem, kde je buď přebere některý z pedagogů nebo žáka bez doprovodu pustí dovnitř určený pracovník školy. Rodiče si mohou dohodnout s pedagogy ze tříd, že je prozvoní, když budou přicházet ke škole. Žáci se budou postupně pouštět do budovy a přebírat tak, aby se netvořily v malém prostoru krčku školy velké skupiny.
  Ve školkách je to jinak, protože tam musí doprovod předat žáka osobně. Musíme se tedy připravit podle manuálu pro běžné ZŠ. Pokud vyjde něco speciálního, tak si to rychle dáme vědět, doplníme a změníme.
 6. Šatny zůstanou uzavřené, žáci půjdou do tříd ve venkovním obutí i oblečení, ve třídě si dohodnou místo na jejich odkládání.
 7. Běžná tělesná výchova není umožněna, pouze relaxační a pohybové chvilky. Pobyt venku je povolen jen ve venkovním areálu školy a mimo školu v místech, není vysoká koncentrace osob.
 8. Školní jídelna vaří jen pro žáky a pracovníky, kteří jsou v daném dnu účastni provozu školy. Obědy do jídlonosičů se nevydávají. I první den nepřítomnosti žáka se oběd odhlásí.
 9. Po ukončení vyučování nebo školní družiny odvádí pedagog žáka do krčku, rodiče čekají u vchodu ze dvora, do budovy školy nevstupují. Opět si lze dohodnout buď přesný čas předání, nebo prozvonění mobilem, abyste zbytečně dlouho nečekali. Žáky, kteří odcházejí sami, vyprovodí ke dveřím do dvora také pedagog.
 10. Žáci našeho typu školy nemusí nosit ve škole ani ve společných prostorách roušky.
 11. Ve škole je k dispozici tekuté mýdlo a dezinfekce. Rodiče vybaví žáka ručníkem, který bude určen jen pro jeho potřebu.

Věřím, že pobyt žáků ve ztížených podmínkách při vzájemné toleranci, pochopení a dodržování pravidel zvládneme.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 25 května, 2020

Koncepce sportu – Rožnov pod Radhoštěm

Vážení rodiče, město Rožnov pod Radhoštěm v současné době zpracovává koncepci sportu, tímto Vás prosíme o vyplnění dotazníku, který se týká Vašich sportovních aktivit i aktivit Vašich dětí. Cílem tohoto šetření je zjistit vzorce sportovní účasti dětí i dospělých občanů města, spokojenost se současnými podmínkami či návrhy obyvatel k budoucímu rozvoji a podpoře sportu. Dotazník by měl vyplňovat některý z rodičů a naleznete jej na následující adrese: https://lokalsport.cz/roznov

Většina položek dotazníku je zaškrtávacích, a tak by Vám dotazník neměl zabrat více než 10 minut. Dotazník je možné vyplňovat od dneška až do 10. 6. 2020. V případě jakýchkoliv dotazů k samotnému šetření se můžete obrátit na Mgr. Jakuba Popelku, Ph.D. na následujících kontaktech: j.popelka@lokalsport.cz (tel. 728 713 727).

Děkujeme Vám za spolupráci!

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Ivana Mikulenková

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Odbor školství a sportu
Masarykovo nám. 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: +420 571 661 184 / +420 734 354 206

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 21 května, 2020

Doplnění informace ze dne 16. 5. 2020

Na základě několika dotazů z řad rodičů a pedagogů upřesňuji, že konečné rozhodnutí k otevření speciálních škol skutečně ještě nepadlo. Pokud tak nastane, tak opravdu nejdříve 1. 6. 2020. My však musíme školu na toto datum předběžně nachystat, i kdyby se neotevřela.

Proto zjišťuji váš zájem a možnosti pedagogů.

Znovu vás odkazuji na odpověď pana R. Maďara novinářům na tiskové konferenci. Je to 48. minuta. Poslechněte si ho, je to pro mne zatím jediný zdroj informací.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zatim-nejvic-tento-mesic-ve-ctvrtek-pribylo-82-pripadu-koronaviru-105898

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 18 května, 2020

Průběžná zpráva pro rodiče

Vážení rodiče, z této včerejší tiskové konference a odpovědi pana R. Maďara

na dotaz novinářů jsem si odvodila, že speciální školy zahájí výuku

nejdříve 1.6. 2020

Kovárňová Anna, ředitelka školy.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zatim-nejvic-tento-mesic-ve-ctvrtek-pribylo-82-pripadu-koronaviru-105898

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 16 května, 2020

!!!!!!!!!!!ZMĚNA V OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY!!!!!!!!!

Vážení rodiče,
jistě sledujete sociální sítě, Tv a další informační zdroje a již jste zjistili, že:

 1. Speciální školy (ZŠ § 16 odst. 9) se budou otevírat pro 1. stupeň.
 2. Rozhoduje se o termínu 25. 5. nebo 1. 6. 2020.
 3. U nás se to týká tříd: 1/2 A, 1/2 B, 3/4/5, ST2, ST3, ST4
 4. Výuka je pro všechny žáky (i 1. stupně) nadále dobrovolná.
 5. Rodiče mohou pokračovat v čerpání ošetřovného (musí potom doložit k ošetřovnému prohlášení, že mají dítě zdravotně oslabené, často nemocné či má jiné zdravotní problémy nebo je má někdo v rodině atd) až do 30. 6. 2020 i v případě, že jsou školy otevřeny.
 6. Přikládám znovu manuál ministerstva školství i vzor čestného prohlášení, který při nástupu musíte odevzdat, abyste měli dostatek informací pro možnost se rozhodnout. Určitě vám další informace budu předávat hned, jak se o nich rozhodne.
 7. Prosím RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ:

SDĚLTE MI, prosím, mejlem (reditel@zsproznov.cz) nebo telefonicky (734495825),

ZDA VAŠE DÍTĚ DO ŠKOLY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NASTOUPÍ.

Děkuji za spolupráci a věřím, že se nám společně podaří zajistit jak dálkovou formu výuky, tak i co nejbezpečnější pobyt žáků v provizorních podmínkách ve škole.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 14 května, 2020

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,
nemám ještě potvrzené od OSSZ, jak budete dokladovat, že i nadále čerpáte ošetřovné, mám ale již nachystáno potvrzení o uzavření našeho typu škol do 30.6.2020.

Můžete se zastavit nebo mi zavolat či napsat, pošlu poštou nebo jinak, dle domluvy.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 4 května, 2020

Zásadní informace k výuce do 30. 6. 2020

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

 • ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Vážení rodiče,
z uvedené části dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, které vydalo MŠMT ČR 30. 4. 2020 vyplývá, že naše škola

 • zůstane pro VŠECHNY žáky uzavřena až do konce školního roku
 • výuka a kontakt s pedagogy jednotlivých tříd bude probíhat dosavadním způsobem
 • ošetřovné pro rodiče platí až do 30. 6. 2020
 • v době od 7,00 do 14,00 je vždy ve škole k dispozici někdo z vedení školy
 • znovu uvádím kontakty, pokud budete cokoliv potřebovat

reditel@zsproznov.cz

kovarnova1@seznam.cz

734 495 825

571 654 165

Přeji vám pevné zdraví a hodně sil. Těším se na kontakt a spolupráci v době, která je pro vás, rodiče, velmi náročná a složitá.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 3 května, 2020

MŠMT: Hygienický manuál dostanou školy do půlky příštího týdne

Návod s hygienickými opatřeními proti šíření koronaviru, podle kterého by se školy měly řídit při částečném obnovení svého provozu, chce ministerstvo školství představit nejpozději v první polovině příštího týdne. Úřad ho školám slíbil poskytnout na přelomu dubna a května. Podle mluvčí Anety Lednové nyní dokončuje jeho přípravu. Lednová to dnes řekla ČTK. Střední školy se podle vládního plánu mají pro studenty posledních ročníků otevřít 11. května, první stupeň základních škol pak 25. května.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 30 dubna, 2020

Nejnovější informace k ošetřovnému

Ačkoliv od 25. května mohou děti do mateřské školy a na 1. stupeň základní školy nastoupit dobrovolně, čerpání ošetřovného na to nepamatuje. Pokud dítě nenastoupí i přesto, že u něj ani v rodině není nikdo nakažený nebo nežije s prarodiči, tak rodič nárok na ošetřovné nemá.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) několikrát opakoval, že nástup do školy na 1. stupně a do školky je dobrovolný, jenže může rodiče připravit o možnost čerpání ošetřovného. To jsou přitom jediné peníze, které dnes nepracující rodič pobírá. Plaga se brání tím, že se řídí jen pravidly nastavenými ministerstvem zdravotnictví a ošetřovné má pak na starosti resort práce a sociálních věcí.

Ošetřovné ve výši 60 procent ze základu platu mohou čerpat zaměstnaní rodiče od té doby, co jsou školy zavřené. Od 1. dubna se pak částka navýší až na 80 procent. O ošetřovné si za stejné období mohou žádat i OSVČ, kteří nyní pobírají 424 korun denně. Příspěvek mohou rodiče čerpat na dítě od cca 3 do 13 let.

„Rozhodnutí o návratu dětí 1. stupně ZŠ vzešlo z doporučení epidemiologů a hygieniků a následně ministerstva zdravotnictví. Školní docházka těchto dětí je dobrovolná, je to tedy na svobodném rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců,” napsal Novinkám Plaga.

Dítě do školy nastoupit nemusí v případě, pokud například není zdravé, žije s babičkou nebo dědečkem, kteří jsou ohroženou skupinou, nebo má chronické onemocnění.

Přesný seznam má vydat ministerstvo zdravotnictví, ten ale bohužel stále není.

Pokud je tedy dítě zdravé a rodič ho do školky nebo školy nepošle z jiného důvodu, nárok na ošetřovné ztrácí.„Pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná zdravotní rizika, přesto ho nevyšle do školky nebo do školy, tak nárok na ošetřovné zanikne,” řekla Novinkám ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zároveň ale dodala, že vše závisí pouze na čestném prohlášení, ve kterém mohou rodiče uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč dítě do školy nepošlou, a ošetřovné jim pak zůstane.

Stačí čestné prohlášení

„Můj resort v této věci hraje třetí housle. První je zdravotnictví, druhé je školství, které řeklo, že budou otevřené školy, ale není povinná školní docházka, a my se podle toho musíme řídit,” dodala Maláčová. Vše tak nakonec záleží na tom, co si rodič do čestného prohlášení vyplní. Nic jiného totiž dokládat nebude, ani potvrzení od lékaře, ani podpis babičky nebo dědy. Pokud v něm tak například vyplní, že dítě je náchylné k nemocem, a proto se rozhodl ho do školy neposlat, do školy ho tak nakonec stejně poslat nemusí.

„My za MPSV zajistíme, aby nikdo, kdo z objektivních důvodů nemůže své dítě do školy poslat, o ošetřovné nepřišel,” doplnila Maláčová.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 30 dubna, 2020

Ministr školství Robert Plaga

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím stále předpokládá, že se 25. května otevře jen první stupeň základních škol. V rozhovoru pro Právo ale nově řekl, že zvažuje připustit žáky devátých tříd ke konzultacím do škol.

Rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou

Jsou už jasnější pravidla pro návrat do škol? Zatím je známo, že děti mají být po celou dobu ve skupinkách po 15, v lavicích po jednom, mají nosit roušky s výjimkou frontální výuky, pravidelně se mýt dezinfekcí, musí mít prohlášení o bezrizikovosti své i členů domácnosti apod.

Na přelomu dubna a května vydáme pro školy manuál, jak postupovat, na kterém spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví. S tím školy včas seznámíme, aby podle něj měli ředitelé možnost výuku zorganizovat.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 28 dubna, 2020