PF 2020

Z kategorie Info pro rodiče, Ze života školy

Zaslal/a admin on Prosinec 23, 2019

Prodloužení stavebních prací do poloviny října

Vážení rodiče, odpovídám na řadu dotazů.

Školní rok začínáme v pondělí 2. září 2019.
Od měsíce srpna probíhá stavební akce „Výměna střešní krytiny na přístavbě školy“.
Stavba by měla být ukončena do 30. září. Je potřeba zvýšenou opatrností při pohybu v areálu školy zajistit bezpečnost dětí i svoji.
Vchod do školy bokem ze dvora je povolen jen žákům se zdravotním handicapem, a to pouze v doprovodu dospělé osoby (zaměstnanec školy, zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba). Je nutno předpokládat nebezpečí (např. pád předmětu z lešení, nebezpečí výlezu dětí na lešení či kontaktu s jinými prvky stavby – kontejnery, stroje, nářadí, materiál…).
Po dobu stavby nechoďte s dětmi do atria, venkovních odpočinkových prostor, ani na další plochy kolem přístavby školy. Je vydán přísný ZÁKAZ POHYBU NA LEŠENÍ.
Dbejte dalších pokynů vedení školy i pracovníků stavby, abychom zajistili společně bezpečnost všech při realizaci stavby.

Těším se na naši spolupráci v novém školním roce.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Srpen 17, 2019

Setkání s rodiči – denní stacionář

Vážení rodiče žáků současných i těch, kteří již v minulých letech ukončili vzdělávání.

Zveme Vás ve čtvrtek 20. 6. 2019 v 8.00 hodin na setkání v souvislosti s Vašimi žádostmi o zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, které se uskuteční v Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649. Setkání se zúčastní místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm, zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje a zástupci poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Červen 17, 2019

V rámci akce Taneční soutěž, kterou pořádá dne 17. 4. 2019 příspěvková organizace Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Duben 10, 2019

Den země 2019

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Duben 1, 2019

GDPR informace k akci Recitační soutěž

V rámci akce Recitační soutěž, kterou pořádá dne 21.3. 2019 příspěvková organizace Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Březen 15, 2019

Zápis pro školní rok 2019/2020

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží vypisuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona
a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ


Kdy? čtvrtek 25. dubna 2019 od 13,30 do 15,30 hod.
Kde? v prostorách ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649

PaedDr. Anna Kovárňová
ředitelka školy

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov p.R.

tel.: +420 571 654 165
mob.: +420 734 495 825
http://www.zsproznov.cz

Více informací najdete zde.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Březen 5, 2019

Pour féliciter 2019

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Prosinec 24, 2018

Informace pro rodiče na školní rok 2018/2019

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče,
pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

 

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165
mobil řed.školy: 734 495 825
e.mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: zsproznov.cz

 

Využívejte pro vzkazy i záznamník na telefonu, je v provozu 24 hodin denně nebo e-mailovou adresu, případně SMS.

Omlouvání žáků:

Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, e-mail- jméno žáka, délka absence).
Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim, ověří si škola absenci u lékaře.
Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:

K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude sám uvolněn. V případech, kdy nemáme jistotu, že jsme dobře porozuměli nebo máme podezření na záškoláctví žáka, vyžadujeme vždy osobní nebo telefonický kontakt rodiče se školou.

Informace o zdravotním stavu žáka:

Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů

Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 12,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 56,00 až 61,00 Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, vzkazem na záznamníku.

Dosavadní finanční normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1. 9. 2019:

Strávníci 7 – 10 let: 21,- Kč 11 – 15 let: 22,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 23,- Kč za jeden oběd.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2018.

PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Srpen 22, 2018

Zápis pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. ročníku ZŠ a ZŠ speciální se bude konat v úterý 10. 4. 2018 od 13,30 do 15,30 hodin.

PaedDr. Anna Kovárňová
ředitelka školy

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov p.R.

tel.: +420 571 654 165
mob.: +420 734 495 825
http://www.zsproznov.cz

Více informací zde.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Březen 22, 2018

Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků školy a zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649

 

Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Ivana Růžičková, za zákonné zástupce žáků paní Martina Filová.

Zvoleným zástupcům přejeme hodně úspěchů v novém volebním období 2018 – 2020.

Výsledky voleb do Školské rady

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Prosinec 11, 2017

Zahájení školního roku

Vyučování začíná v pondělí 4.září 2017.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Srpen 25, 2017

Informace pro rodiče na školní rok 2017/2018

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

 

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165
mobil řed.školy: 734 495 825
e.mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: zsproznov.cz

 

Využívejte pro vzkazy záznamník na telefonu, je v provozu 24 hodin denně nebo e-mailovou adresu, případně SMS.

Omlouvání žáků:
Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS,
e-mail- jméno žáka, délka absence).
Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim ,ověří si škola nemoc
u lékaře.
Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise,
při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:
K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude uvolněn. V případech, kdy máme podezření na záškoláctví žáka, vyžadujeme vždy osobní nebo telefonický kontakt rodiče se školou.

Informace o zdravotním stavu žáka:
odiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů
Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 12,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 52,00 až 57,00 Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, vzkazem na záznamníku.

Dosavadní finanční normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1.9.2017:
Strávníci 7 – 10 let: 21,- Kč 11 – 15 let: 22,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 23,- Kč za jeden oběd.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2017.

PaedDr. Anna Kovárňová, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on Srpen 25, 2017