Informace k znovuotevření ZŠ

Vážení rodiče,

MŠMT ČR vydá v posledním dubnovém týdnu manuál k znovuotevření základních škol pro 1. stupeň.

Předpokládám, že v prvním květnovém týdnu vám již budu schopna sdělit některé informace k podmínkám provozu naší školy od 25. 5. 2020.
Podali jsme na ministerstvo dotaz k výuce ve třídách ZŠ speciální.
Věřím, že se s dostatečným předstihem dozvíme vše potřebné k bezproblémovému rozjezdu výuky.

Těším se na žáky a na spolupráci s vámi.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 25 dubna, 2020

INFORMACE ředitelky školy k znovuotevírání škol

Vážení rodiče.

Všichni z médií víte, že vláda umožní od 25. května 2020 návrat žáků prvního stupně do školy.

V naší škole se to týká tříd:

ZŠ: 1. – 5. ročník ve třídách 1/2 A, 1/2 B, 3/4/5 – celé třídy
ZŠ speciální: ve třídách ST 2, 3,4, 5 – jen u žáků 1. – 6. ročníku

Žáci 2. stupně ve třídě 6/7/8/9 a žáci třídy ST1 se budou učit distančně stejně, jako dosud.

Školní docházka do 30. 6. 2020 nebude povinná.

Ti žáci z 1. stupně, kteří nebudou chodit do školy, se budou učit také distančně, jako dosud.
Postupně se vypracovávají podmínky, za kterých děti budou ve škole pracovat (epidemiologická a hygienická opatření, čestné prohlášení rodičů, výuka ve skupinách stejných dopoledne i odpoledne, jak vyřešit stravování a spousta dalšího…).

Ministr školství dnes oznámil, že do konce dubna vydá pokyny pro znovuotevření škol.
Na jejich základě se společně připravíme na přechodný školní režim.

Koncem příštího týdne vám znovu na webových stránkách upřesním, jak budeme postupovat u nás ve škole. Ráda vám odpovím na vaše dotazy, náměty.

Ve škole jsem přítomna osobně denně od 7,00 do 14,00.

Lze mne kontaktovat:
na mobilu 734 495 825 a na mejlových adresách: reditel@zsproznov.cz nebo kovarnova1@seznam.cz

Těším se na komunikaci s vámi, přeji dobrou náladu, úsměv a pevné zdraví.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 16 dubna, 2020

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení

Podrobné informace OSSZ k ošetřovnému naleznete zde.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 3 dubna, 2020

Doplňující Informace o ošetřovném

Informace OSSZ ve Vsetíně:

„Nově vzniká nárok na ošetřovné i osobám, které se starají o zdravotně hendikepované osoby alespoň v I. stupni a to bez věkového omezení, tzn., že nárok na ošetřovné se týká hendikepovaných osob, které jsou starší třinácti let. Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.“

K žádosti o ošetřovné doložíte Rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 2 dubna, 2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství vydává opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021:

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podrobnější doporučení vydává také k jednotlivým typům ZŠ. My jsme škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona a týká se nás následující:

„ad E. Školy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona – zápis zde proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.“

Pokud budete mít doporučení SPC, můžeme se domlouvat telefonicky, posílat mejlem, datovou schránkou, kdykoliv od 1. 4. do 30. 4. 2020, kdy musíme zápisy uzavřít.

O jakékoliv další informaci si můžete požádat na adrese reditel@zsproznov.cz
Nebo volejte 734 495 825.

Pevné zdraví a spoustu psychické odolnosti všem přeje

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2020/2021

Zaslal/a admin on 19 března, 2020

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče.
„Žádost o ošetřovné“ Vám mohu vystavit a zaslat poštou, datovou schránkou nebo si ho můžete vyzvednout osobně. Ve škole jsem každý den nejméně dopoledne. Pokud mi zavoláte na 734 495 825 nebo napíšete na reditel@zsproznov.cz, bude rychle vyřízen.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 19 března, 2020

Důležité upozornění pro rodiče❗❗❗

Vláda od středy 11. 3. 2020 zavírá základní a střední školy v celé ČR.
Žáci zůstávají od zítřka doma. Sledujte další informace v TV, tisku na internetu i na našich webových stránkách.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 10 března, 2020

Zápis pro školní rok 2020/2021

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží

vypisuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS

DO 1.ROČNÍKU ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona
a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Kdy? čtvrtek 23. dubna 2020 od 13,30 do 15,30 hod.
Kde? v prostorách ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649

Co s sebou? Občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky

Kontakt: 571 654 165 734 495 825 – individuální dotazy

CO POSKYTUJEME?

 • Výuku podle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte, s diagnózou autismus ve třídách v malém kolektivu 6 – 14 žáků
 • Výuku podle osnov základů vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus – ve třídách v malém kolektivu 4 – 6 žáků
 • Individualizovaná výuka
 • Výuku pod vedením speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ( 2 – 3 pedagogičtí pracovníci ve třídě)
 • Možnost stanovení individuálních vzdělávacích programů a plánů
 • Speciální pomůcky a metody práce, individuální přístup k žákům
 • Zkušenosti se vzděláváním autistických žáků
 • Bezbariérový přístup
 • Kompenzační pomůcky
 • Školní jídelnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, cvičnou kuchyňku, školní dílny, školní pozemek
 • Školní družinu, zájmové kroužky

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2020/2021

Zaslal/a admin on 9 března, 2020

PF 2020

Z kategorie Info pro rodiče, Ze života školy

Zaslal/a admin on 23 prosince, 2019

Prodloužení stavebních prací do poloviny října

Vážení rodiče, odpovídám na řadu dotazů.

Školní rok začínáme v pondělí 2. září 2019.
Od měsíce srpna probíhá stavební akce „Výměna střešní krytiny na přístavbě školy“.
Stavba by měla být ukončena do 30. září. Je potřeba zvýšenou opatrností při pohybu v areálu školy zajistit bezpečnost dětí i svoji.
Vchod do školy bokem ze dvora je povolen jen žákům se zdravotním handicapem, a to pouze v doprovodu dospělé osoby (zaměstnanec školy, zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba). Je nutno předpokládat nebezpečí (např. pád předmětu z lešení, nebezpečí výlezu dětí na lešení či kontaktu s jinými prvky stavby – kontejnery, stroje, nářadí, materiál…).
Po dobu stavby nechoďte s dětmi do atria, venkovních odpočinkových prostor, ani na další plochy kolem přístavby školy. Je vydán přísný ZÁKAZ POHYBU NA LEŠENÍ.
Dbejte dalších pokynů vedení školy i pracovníků stavby, abychom zajistili společně bezpečnost všech při realizaci stavby.

Těším se na naši spolupráci v novém školním roce.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 17 srpna, 2019

Setkání s rodiči – denní stacionář

Vážení rodiče žáků současných i těch, kteří již v minulých letech ukončili vzdělávání.

Zveme Vás ve čtvrtek 20. 6. 2019 v 8.00 hodin na setkání v souvislosti s Vašimi žádostmi o zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, které se uskuteční v Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649. Setkání se zúčastní místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm, zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje a zástupci poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 17 června, 2019

V rámci akce Taneční soutěž, kterou pořádá dne 17. 4. 2019 příspěvková organizace Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 10 dubna, 2019

Den země 2019

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 1 dubna, 2019