Zásadní informace k výuce do 30. 6. 2020

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

 • ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Vážení rodiče,
z uvedené části dokumentu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, které vydalo MŠMT ČR 30. 4. 2020 vyplývá, že naše škola

 • zůstane pro VŠECHNY žáky uzavřena až do konce školního roku
 • výuka a kontakt s pedagogy jednotlivých tříd bude probíhat dosavadním způsobem
 • ošetřovné pro rodiče platí až do 30. 6. 2020
 • v době od 7,00 do 14,00 je vždy ve škole k dispozici někdo z vedení školy
 • znovu uvádím kontakty, pokud budete cokoliv potřebovat

reditel@zsproznov.cz

kovarnova1@seznam.cz

734 495 825

571 654 165

Přeji vám pevné zdraví a hodně sil. Těším se na kontakt a spolupráci v době, která je pro vás, rodiče, velmi náročná a složitá.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 3 května, 2020

MŠMT: Hygienický manuál dostanou školy do půlky příštího týdne

Návod s hygienickými opatřeními proti šíření koronaviru, podle kterého by se školy měly řídit při částečném obnovení svého provozu, chce ministerstvo školství představit nejpozději v první polovině příštího týdne. Úřad ho školám slíbil poskytnout na přelomu dubna a května. Podle mluvčí Anety Lednové nyní dokončuje jeho přípravu. Lednová to dnes řekla ČTK. Střední školy se podle vládního plánu mají pro studenty posledních ročníků otevřít 11. května, první stupeň základních škol pak 25. května.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 30 dubna, 2020

Nejnovější informace k ošetřovnému

Ačkoliv od 25. května mohou děti do mateřské školy a na 1. stupeň základní školy nastoupit dobrovolně, čerpání ošetřovného na to nepamatuje. Pokud dítě nenastoupí i přesto, že u něj ani v rodině není nikdo nakažený nebo nežije s prarodiči, tak rodič nárok na ošetřovné nemá.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) několikrát opakoval, že nástup do školy na 1. stupně a do školky je dobrovolný, jenže může rodiče připravit o možnost čerpání ošetřovného. To jsou přitom jediné peníze, které dnes nepracující rodič pobírá. Plaga se brání tím, že se řídí jen pravidly nastavenými ministerstvem zdravotnictví a ošetřovné má pak na starosti resort práce a sociálních věcí.

Ošetřovné ve výši 60 procent ze základu platu mohou čerpat zaměstnaní rodiče od té doby, co jsou školy zavřené. Od 1. dubna se pak částka navýší až na 80 procent. O ošetřovné si za stejné období mohou žádat i OSVČ, kteří nyní pobírají 424 korun denně. Příspěvek mohou rodiče čerpat na dítě od cca 3 do 13 let.

„Rozhodnutí o návratu dětí 1. stupně ZŠ vzešlo z doporučení epidemiologů a hygieniků a následně ministerstva zdravotnictví. Školní docházka těchto dětí je dobrovolná, je to tedy na svobodném rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců,” napsal Novinkám Plaga.

Dítě do školy nastoupit nemusí v případě, pokud například není zdravé, žije s babičkou nebo dědečkem, kteří jsou ohroženou skupinou, nebo má chronické onemocnění.

Přesný seznam má vydat ministerstvo zdravotnictví, ten ale bohužel stále není.

Pokud je tedy dítě zdravé a rodič ho do školky nebo školy nepošle z jiného důvodu, nárok na ošetřovné ztrácí.„Pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná zdravotní rizika, přesto ho nevyšle do školky nebo do školy, tak nárok na ošetřovné zanikne,” řekla Novinkám ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zároveň ale dodala, že vše závisí pouze na čestném prohlášení, ve kterém mohou rodiče uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč dítě do školy nepošlou, a ošetřovné jim pak zůstane.

Stačí čestné prohlášení

„Můj resort v této věci hraje třetí housle. První je zdravotnictví, druhé je školství, které řeklo, že budou otevřené školy, ale není povinná školní docházka, a my se podle toho musíme řídit,” dodala Maláčová. Vše tak nakonec záleží na tom, co si rodič do čestného prohlášení vyplní. Nic jiného totiž dokládat nebude, ani potvrzení od lékaře, ani podpis babičky nebo dědy. Pokud v něm tak například vyplní, že dítě je náchylné k nemocem, a proto se rozhodl ho do školy neposlat, do školy ho tak nakonec stejně poslat nemusí.

„My za MPSV zajistíme, aby nikdo, kdo z objektivních důvodů nemůže své dítě do školy poslat, o ošetřovné nepřišel,” doplnila Maláčová.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 30 dubna, 2020

Ministr školství Robert Plaga

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím stále předpokládá, že se 25. května otevře jen první stupeň základních škol. V rozhovoru pro Právo ale nově řekl, že zvažuje připustit žáky devátých tříd ke konzultacím do škol.

Rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou

Jsou už jasnější pravidla pro návrat do škol? Zatím je známo, že děti mají být po celou dobu ve skupinkách po 15, v lavicích po jednom, mají nosit roušky s výjimkou frontální výuky, pravidelně se mýt dezinfekcí, musí mít prohlášení o bezrizikovosti své i členů domácnosti apod.

Na přelomu dubna a května vydáme pro školy manuál, jak postupovat, na kterém spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví. S tím školy včas seznámíme, aby podle něj měli ředitelé možnost výuku zorganizovat.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 28 dubna, 2020

Školy se chystají na otevření, s pomocí kraje

Tisíce ochranných roušek, štítů a rukavic, stovky litrů desinfekce. Zlínský kraj pomáhá školským zařízením a dětským domovům, které zřizuje s vybavením pro opětovný návrat k výuce a se zajištěním co nejbezpečnějšího provozu za současné situace poznamenané pandemií koronaviru.

„Střední školy musí zajistit přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky a také absolutoria, v omezeném rozsahu bude zahájena výuka ve speciálních školách. Tam všude bude potřeba velkého množství ochranných prostředků. S řediteli těchto školských zařízení jsme v úzkém kontaktu a budeme se jim snažit dodat vše potřebné, samozřejmě s ohledem na možnosti krajského úřadu,“ konstatoval Petr Gazdík, krajský radní pro oblast školství. Dodal, že stejná spolupráce probíhá i s dětskými domovy, kam již byla rozvezena desinfekce.

Všechny požadavky škol i dětských domovů registruje Zlínský kraj do speciálně vytvořených tabulek. Z nich vyplývá, že například střední školy a vyšší odborné školy potřebují 2 740 roušek a 1960 ochranných štítů, nebo že dětské domovy a speciální školy již převzaly 90 litrů desinfekčních prostředků. „Ředitelé s námi intenzívně komunikují a za to jim patří poděkování. A zaslouží si i pochvalu za to, že se sami podílí na zabezpečení ochranných pomůcek a dezinfekce,“ vzkázal Petr Gazdík. „Pochválit je potřeba také dětské domovy za všechnu práci, kterou v této složité době odvádí,“ připojil se Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.

Zdroj: Zlínský kraj

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 28 dubna, 2020

Informace k znovuotevření ZŠ

Vážení rodiče,

MŠMT ČR vydá v posledním dubnovém týdnu manuál k znovuotevření základních škol pro 1. stupeň.

Předpokládám, že v prvním květnovém týdnu vám již budu schopna sdělit některé informace k podmínkám provozu naší školy od 25. 5. 2020.
Podali jsme na ministerstvo dotaz k výuce ve třídách ZŠ speciální.
Věřím, že se s dostatečným předstihem dozvíme vše potřebné k bezproblémovému rozjezdu výuky.

Těším se na žáky a na spolupráci s vámi.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 25 dubna, 2020

INFORMACE ředitelky školy k znovuotevírání škol

Vážení rodiče.

Všichni z médií víte, že vláda umožní od 25. května 2020 návrat žáků prvního stupně do školy.

V naší škole se to týká tříd:

ZŠ: 1. – 5. ročník ve třídách 1/2 A, 1/2 B, 3/4/5 – celé třídy
ZŠ speciální: ve třídách ST 2, 3,4, 5 – jen u žáků 1. – 6. ročníku

Žáci 2. stupně ve třídě 6/7/8/9 a žáci třídy ST1 se budou učit distančně stejně, jako dosud.

Školní docházka do 30. 6. 2020 nebude povinná.

Ti žáci z 1. stupně, kteří nebudou chodit do školy, se budou učit také distančně, jako dosud.
Postupně se vypracovávají podmínky, za kterých děti budou ve škole pracovat (epidemiologická a hygienická opatření, čestné prohlášení rodičů, výuka ve skupinách stejných dopoledne i odpoledne, jak vyřešit stravování a spousta dalšího…).

Ministr školství dnes oznámil, že do konce dubna vydá pokyny pro znovuotevření škol.
Na jejich základě se společně připravíme na přechodný školní režim.

Koncem příštího týdne vám znovu na webových stránkách upřesním, jak budeme postupovat u nás ve škole. Ráda vám odpovím na vaše dotazy, náměty.

Ve škole jsem přítomna osobně denně od 7,00 do 14,00.

Lze mne kontaktovat:
na mobilu 734 495 825 a na mejlových adresách: reditel@zsproznov.cz nebo kovarnova1@seznam.cz

Těším se na komunikaci s vámi, přeji dobrou náladu, úsměv a pevné zdraví.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 16 dubna, 2020

Postup k uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení

Podrobné informace OSSZ k ošetřovnému naleznete zde.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 3 dubna, 2020

Doplňující Informace o ošetřovném

Informace OSSZ ve Vsetíně:

„Nově vzniká nárok na ošetřovné i osobám, které se starají o zdravotně hendikepované osoby alespoň v I. stupni a to bez věkového omezení, tzn., že nárok na ošetřovné se týká hendikepovaných osob, které jsou starší třinácti let. Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.“

K žádosti o ošetřovné doložíte Rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 2 dubna, 2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství vydává opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021:

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podrobnější doporučení vydává také k jednotlivým typům ZŠ. My jsme škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona a týká se nás následující:

„ad E. Školy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona – zápis zde proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.“

Pokud budete mít doporučení SPC, můžeme se domlouvat telefonicky, posílat mejlem, datovou schránkou, kdykoliv od 1. 4. do 30. 4. 2020, kdy musíme zápisy uzavřít.

O jakékoliv další informaci si můžete požádat na adrese reditel@zsproznov.cz
Nebo volejte 734 495 825.

Pevné zdraví a spoustu psychické odolnosti všem přeje

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2020/2021

Zaslal/a admin on 19 března, 2020

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče.
„Žádost o ošetřovné“ Vám mohu vystavit a zaslat poštou, datovou schránkou nebo si ho můžete vyzvednout osobně. Ve škole jsem každý den nejméně dopoledne. Pokud mi zavoláte na 734 495 825 nebo napíšete na reditel@zsproznov.cz, bude rychle vyřízen.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 19 března, 2020

Důležité upozornění pro rodiče❗❗❗

Vláda od středy 11. 3. 2020 zavírá základní a střední školy v celé ČR.
Žáci zůstávají od zítřka doma. Sledujte další informace v TV, tisku na internetu i na našich webových stránkách.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 10 března, 2020

Zápis pro školní rok 2020/2021

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží

vypisuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS

DO 1.ROČNÍKU ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona
a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Kdy? čtvrtek 23. dubna 2020 od 13,30 do 15,30 hod.
Kde? v prostorách ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649

Co s sebou? Občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky

Kontakt: 571 654 165 734 495 825 – individuální dotazy

CO POSKYTUJEME?

 • Výuku podle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte, s diagnózou autismus ve třídách v malém kolektivu 6 – 14 žáků
 • Výuku podle osnov základů vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus – ve třídách v malém kolektivu 4 – 6 žáků
 • Individualizovaná výuka
 • Výuku pod vedením speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ( 2 – 3 pedagogičtí pracovníci ve třídě)
 • Možnost stanovení individuálních vzdělávacích programů a plánů
 • Speciální pomůcky a metody práce, individuální přístup k žákům
 • Zkušenosti se vzděláváním autistických žáků
 • Bezbariérový přístup
 • Kompenzační pomůcky
 • Školní jídelnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, cvičnou kuchyňku, školní dílny, školní pozemek
 • Školní družinu, zájmové kroužky

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2020/2021

Zaslal/a admin on 9 března, 2020

PF 2020

Z kategorie Info pro rodiče, Ze života školy

Zaslal/a admin on 23 prosince, 2019