Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

V týdnech od 12. 10. – 16. 10. 2020 a od 19. 10. – 23. 10. 2020 bude probíhat výuka na naší škole ve všech třídách běžným způsobem. Vzhledem k malému počtu žáků 2. stupně se třídy na výuku nebudou muset střídat. Ministr školství potvrdil, že v ZŠ zřízených podle par.16. odst. 9 pokračuje výuka osobní přítomností žáků.

V týdnu od 26. 10. – 30.10.2020 budou mít všichni žáci týdenní podzimní prázdniny.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 9 října, 2020

Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat, že byl v základní škole potvrzen případ onemocnění COVID-19. Všem osobám, které byly v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, byla Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nařízena karanténa a budou testováni. Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ostatních zaměstnanců a žáků se toto opatření netýká, protože nejsou v riziku nákazy. Ve škole probíhá řádná dezinfekce virucidními prostředky. Škola je připravena pro výuku.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 1 října, 2020

Oznámení o udělení volna podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Oznamuji udělení volna ředitele školy v pátek 25. 9. 2020.

Odůvodnění:

Na základě doporučení Romana Prymuly, ministra zdravotnictví vyhlašujeme v pátek 25. 9. 2020 volno ředitele školy. Spolu s pondělním státním svátkem by mohl prodloužený víkend zpomalit šíření epidemie.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 22 září, 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.
Od čtvrtku 10. 9. 2020 se opět plošně nařizuje nošení roušek ve vnitřních prostorách.
Jednou z výjimek jsou školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.
Výjimka se však týká jenom žáků a pracovníků školy.
Prosíme vás, abyste si při vstupu do školy (při předávání a vyzvedávání dítěte) roušku nasadili.
Budeme ji vyžadovat i po „cizích“ osobách – dodavatelé, řemeslníci, revizní pracovníci atd., kteří budou do školy vstupovat a vykonávat sjednanou práci či vyřizovat záležitosti, týkající se školy.
Děkujeme za pochopení.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 9 září, 2020

Informace pro rodiče na školní rok 2020/2021

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165 mobil: 734 495 825 (do odvolání)
e-mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: zsproznov.cz

V době od 1. 8. 2020 až do doby jmenování ředitele/ky školy vede školu paní Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitelky školy. Jmenování nového ředitele/ky školy předpokládáme od 1. 10. 2020. Anna Kovárňová zůstává na pozici učitelky a bude nápomocna tak, aby i v přechodném období běžel chod školy plynule.

Omlouvání žáků:
Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, e-mail – jméno žáka, délka absence). Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim, ověří si škola absenci u lékaře. Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:
K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude sám uvolněn.

Informace o zdravotním stavu žáka:
Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů
Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 11,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 70,- až 73,- Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, e-mailem, vzkazem na záznamníku.

Normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1. 9. 2020:
Strávníci 7 – 10 let: 25,- Kč 11 – 15 let: 26,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 27,- Kč za jeden oběd.

K provozu školy v období hygienicko-epidemilologických opatření v souvislosti s COVID-19 vydáváme samostatné informace, sledujte změny na webových stránkách.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2020.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitelky školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 20 srpna, 2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 prezenční výukou pro všechny žáky.
 • Nebude společné setkání v jídelně školy (zamezení blízkosti většího počtu osob z různých tříd, dospělých, příslušníků rodin ve vnitřních prostorách školy). Program tento den proběhne v jednotlivých třídách a potrvá do 9,15 hod. Oběd je zajištěn na tuto hodinu pro všechny žáky, kteří se stravovali vloni, pokud si oběd na 1. 9. neodhlásili (ještě se odhlásit lze).
 • Vracíme se k běžnému používání šaten, vstupu do školy hlavním vchodem. U obou vchodů, ve třídách i ostatních místnostech bude k dispozici dezinfekce.
 • Ve speciálních školách nemusí žáci nosit roušky ani při pohybu ve společných prostorách.
 • Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Vstup do školy bude mít i nutný doprovod žáků. Snažte se omezit délku pobytu a počet osob, které kontaktujete, na nutné minimum. Využívejte komunikaci prostřednictvím mobilu a mejlové pošty. Při čekání na žáky po vyučování zůstávejte ve dvoře školy, netvořte skupinky v krčku!!! Vstupujte do školy až ve chvíli, kdy si přebíráte děti.
 • Neposílejte do školy děti s nachlazením, rýmou, kašlem, teplotou. Pokud se příznaky u žáka vyskytnou, bude rodič vyzván ke kontaktování praktického lékaře.
 • V prvním týdnu bude výuka do 11,30 hod. Ve druhém týdnu v září se vyučuje v plném rozsahu podle rozvrhu hodin.
 • Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně zatím bez omezení.
 • Školní družina poběží v plném rozsahu od 2. týdne. V prvním týdnu se nabíhá postupně u jednotlivých žáků v různých odděleních podle individuální dohody s pedagogy ve ŠD, případně s vedením školy.
 • V případě, kdyby KHS Zlínského kraje vyhlásila karanténu ve třídě nebo škole, kontaktovali bychom vás ihned telefonicky.
 • Škola poskytuje distanční výuku, pokud chybí více než polovina třídy. Na konkrétní formě distanční výuky se dohodneme v případě, kdy bude potřeba, individuálně podle podmínek a možností žáka i školy.

Vážení rodiče,
tyto informace jsou základní, budou se rozšiřovat a mohou se i měnit.
Budeme se snažit je upřesňovat rychle. Po nástupu žáků budete dostávat tak, jak jste zvyklí, informace i prostřednictvím lístečků.
Vím, že nás všechny čeká složité, zatím nevyzkoušené období.
Věřím, že při vzájemném pochopení a toleranci prožijeme všichni společně školní rok plný pohody, klidu a radosti.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitelky školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 20 srpna, 2020

Informace pro rodiče a příznivce školy

S účinností od 1. 8. 2020 ukončujeme sběr a svoz plastových víček.

Zatím zůstává v platnosti sběr hliníku a drobných elektrospotřebičů a baterií.

Kovárňová A., ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 21 července, 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.
Ke dni 31. 7. 2020 odstupuji z pozice ředitelky školy. Od 1. 8. 2020 bude vedením školy pověřena na dobu do jmenování nového ředitele (předpoklad k 1. 10. 2020) statutární zástupkyně ředitelky školy, Blanka Kopečková. 23. 6. 2020 bude vypsán nový konkurz na ředitele školy.

Do jmenování nové ředitelky budu pomáhat paní zástupkyni, je stále možno se na mne obracet na mejlové adrese reditel@zsproznov.cz nebo na telefonu 734 495 825.

Děkuji vám všem za dlouholetou příjemnou spolupráci. Neloučím se, ve školním roku 2020/2021 se s vámi budu setkávat, zůstávám ještě jako učitelka na 2. stupni.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 15 června, 2020

INFORMACE PRO RODIČE

Ve středu 17. 6. 2020 bude zasedat ŠKOLSKÁ RADA,

pokud máte návrhy, připomínky nebo nápady, které by rada měla projednat, napište je zástupci rodičů paní Filové nebo zástupci pedagogů p.uč. Růžičkové (ST 2) na školní adresu: reditel@zsproznov.cz, s předmětem: školská rada. Váš dotaz bude přeposlán paní Filové nebo p.uč. Růžičkové.

Výsledky jednání Školské rady budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Za Školskou radu I. Růžičková
(předseda ŠR)

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 11 června, 2020

Zahajujeme znovu sběr hliníku

Zahajujeme znovu sběr hliníku pro sociálně terapeutické dílny KAMARÁD, Dolní Paseky.

Kovárňová A.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 6 června, 2020

Čestné prohlášení

Vážení rodiče.

Předkládám vám OPĚT NOVĚ upravený vzor čestného prohlášení, které musí žáci donést při nástupu do školy od 1. 6. 2020. Pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 je jiný, než pro běžné školy. Text si proto dobře pročtěte.

Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole:

Čt 13 – 15 hod
Pá 7 – 14 hod nebo v sobotu 10 – 16 hod

V pondělí bez prohlášení žáka nemůžeme přijmout.

Děkuji za pochopení.

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 27 května, 2020

POKYNY PRO RODIČE K ORGANIZACI POBYTU ŽÁKŮ VE ŠKOLE v červnu 2020

Vážení rodiče,

již máme potvrzen termín 1. 6. 2020 pro DOBROVOLNÝ NÁSTUP žáků na naši školu.

Je však potřeba se připravit. Epidemiologická situace a pokyny ministerstva zdravotnictví a školství vymezují některá opatření, kterými se provoz školy řídí:

 1. Nejpozději při příchodu žáka první den do školy předkládají rodiče Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (je to jeden formulář). Od dnešního dne platí, že formulář bude upraven pro speciální školy a klást vyšší zodpovědnost na rodiče vzhledem k vyšším možnostem rizika (nenošení roušek, obtíž při udržení odstupů 1,5 m, kontaktní výuka…) Bez něho nemůže žák nastoupit. Datum na čestném prohlášení bude v ten den, kdy žák nastoupí nebo o 1 den dříve. Formulář bude na webových stránkách školy nebo si ho budete moci vyzvednout v kanceláři školy (denně 7,00 – 14,00) – věřím, že ho ministerstvo co nejdříve zpřístupní nám i veřejnosti. Ten, který je vydán dosud, platí jen pro běžné základní školy!!!!!! Ihned po obdržení formuláře ho vyvěsíme na webové stránky školy.
 2. Škola bude pro žáky otevřena od 7,30. Žáci jsou rozděleni do stabilních skupin, které se nespojují ani v době provozu školní družiny, který je zajištěn do 13,30. Všechny skupiny budou mít svého současného třídního učitele + přidělené asistenty pedagoga. Upřesníme na poradě pedagogů ve čtvrtek 28. 5. 2020. Potom vám třídní učitelé nebo my sdělíme i bližší informace.
 3. Ranní družina nesmí být poskytována.
 4. Žákům bude při zhoršeném zdravotní stavu nebo při podezření na horečku měřena teplota. Pokud se během dne objeví teplota nad 37,3 °C, kašel a jiné příznaky virového onemocnění, jako je ztráta čichu a chuti či střevní potíže, bude žák izolován a rodiče vyzváni k vyzvednutí žáka ze školy. V takovém případě je povinností školy vyzvat vás k návštěvě dětského lékaře a nahlásit případ na hygienickou stanici. Pro návrat žáka znovu do školy je po této absenci potřebný lékařský posudek. Formulář vám vydá škola, dětští lékaři jsou ze strany hygieniků informováni. Zvažujte proto každé ráno, zda je zdravotní stav Vašeho dítěte dobrý.
 5. Do školy se bude vstupovat jenom vchodem ze dvora. Do budovy je povolen vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ty budou s dětmi čekat před vchodem, kde je buď přebere některý z pedagogů nebo žáka bez doprovodu pustí dovnitř určený pracovník školy. Rodiče si mohou dohodnout s pedagogy ze tříd, že je prozvoní, když budou přicházet ke škole. Žáci se budou postupně pouštět do budovy a přebírat tak, aby se netvořily v malém prostoru krčku školy velké skupiny.
  Ve školkách je to jinak, protože tam musí doprovod předat žáka osobně. Musíme se tedy připravit podle manuálu pro běžné ZŠ. Pokud vyjde něco speciálního, tak si to rychle dáme vědět, doplníme a změníme.
 6. Šatny zůstanou uzavřené, žáci půjdou do tříd ve venkovním obutí i oblečení, ve třídě si dohodnou místo na jejich odkládání.
 7. Běžná tělesná výchova není umožněna, pouze relaxační a pohybové chvilky. Pobyt venku je povolen jen ve venkovním areálu školy a mimo školu v místech, není vysoká koncentrace osob.
 8. Školní jídelna vaří jen pro žáky a pracovníky, kteří jsou v daném dnu účastni provozu školy. Obědy do jídlonosičů se nevydávají. I první den nepřítomnosti žáka se oběd odhlásí.
 9. Po ukončení vyučování nebo školní družiny odvádí pedagog žáka do krčku, rodiče čekají u vchodu ze dvora, do budovy školy nevstupují. Opět si lze dohodnout buď přesný čas předání, nebo prozvonění mobilem, abyste zbytečně dlouho nečekali. Žáky, kteří odcházejí sami, vyprovodí ke dveřím do dvora také pedagog.
 10. Žáci našeho typu školy nemusí nosit ve škole ani ve společných prostorách roušky.
 11. Ve škole je k dispozici tekuté mýdlo a dezinfekce. Rodiče vybaví žáka ručníkem, který bude určen jen pro jeho potřebu.

Věřím, že pobyt žáků ve ztížených podmínkách při vzájemné toleranci, pochopení a dodržování pravidel zvládneme.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 25 května, 2020

Koncepce sportu – Rožnov pod Radhoštěm

Vážení rodiče, město Rožnov pod Radhoštěm v současné době zpracovává koncepci sportu, tímto Vás prosíme o vyplnění dotazníku, který se týká Vašich sportovních aktivit i aktivit Vašich dětí. Cílem tohoto šetření je zjistit vzorce sportovní účasti dětí i dospělých občanů města, spokojenost se současnými podmínkami či návrhy obyvatel k budoucímu rozvoji a podpoře sportu. Dotazník by měl vyplňovat některý z rodičů a naleznete jej na následující adrese: https://lokalsport.cz/roznov

Většina položek dotazníku je zaškrtávacích, a tak by Vám dotazník neměl zabrat více než 10 minut. Dotazník je možné vyplňovat od dneška až do 10. 6. 2020. V případě jakýchkoliv dotazů k samotnému šetření se můžete obrátit na Mgr. Jakuba Popelku, Ph.D. na následujících kontaktech: j.popelka@lokalsport.cz (tel. 728 713 727).

Děkujeme Vám za spolupráci!

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Ivana Mikulenková

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Odbor školství a sportu
Masarykovo nám. 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: +420 571 661 184 / +420 734 354 206

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 21 května, 2020

Doplnění informace ze dne 16. 5. 2020

Na základě několika dotazů z řad rodičů a pedagogů upřesňuji, že konečné rozhodnutí k otevření speciálních škol skutečně ještě nepadlo. Pokud tak nastane, tak opravdu nejdříve 1. 6. 2020. My však musíme školu na toto datum předběžně nachystat, i kdyby se neotevřela.

Proto zjišťuji váš zájem a možnosti pedagogů.

Znovu vás odkazuji na odpověď pana R. Maďara novinářům na tiskové konferenci. Je to 48. minuta. Poslechněte si ho, je to pro mne zatím jediný zdroj informací.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zatim-nejvic-tento-mesic-ve-ctvrtek-pribylo-82-pripadu-koronaviru-105898

Kovárňová Anna

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 18 května, 2020

Průběžná zpráva pro rodiče

Vážení rodiče, z této včerejší tiskové konference a odpovědi pana R. Maďara

na dotaz novinářů jsem si odvodila, že speciální školy zahájí výuku

nejdříve 1.6. 2020

Kovárňová Anna, ředitelka školy.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zatim-nejvic-tento-mesic-ve-ctvrtek-pribylo-82-pripadu-koronaviru-105898

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 16 května, 2020