Hrajeme si s podzimem

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 29.9.2019

Svačíme zdravě a chutně

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 29.9.2019

Legiovlak Rožnov

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 23.9.2019

Prodloužení stavebních prací do poloviny října

Vážení rodiče, odpovídám na řadu dotazů.

Školní rok začínáme v pondělí 2. září 2019.
Od měsíce srpna probíhá stavební akce „Výměna střešní krytiny na přístavbě školy“.
Stavba by měla být ukončena do 30. září. Je potřeba zvýšenou opatrností při pohybu v areálu školy zajistit bezpečnost dětí i svoji.
Vchod do školy bokem ze dvora je povolen jen žákům se zdravotním handicapem, a to pouze v doprovodu dospělé osoby (zaměstnanec školy, zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba). Je nutno předpokládat nebezpečí (např. pád předmětu z lešení, nebezpečí výlezu dětí na lešení či kontaktu s jinými prvky stavby – kontejnery, stroje, nářadí, materiál…).
Po dobu stavby nechoďte s dětmi do atria, venkovních odpočinkových prostor, ani na další plochy kolem přístavby školy. Je vydán přísný ZÁKAZ POHYBU NA LEŠENÍ.
Dbejte dalších pokynů vedení školy i pracovníků stavby, abychom zajistili společně bezpečnost všech při realizaci stavby.

Těším se na naši spolupráci v novém školním roce.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 17.8.2019

Konec školního roku 2019

Krásné prázdniny všem! 🍀

Fotogalerie zde

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 28.6.2019

Kdo si hraje, nezlobí!

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 26.6.2019

Setkání s rodiči – denní stacionář

Vážení rodiče žáků současných i těch, kteří již v minulých letech ukončili vzdělávání.

Zveme Vás ve čtvrtek 20. 6. 2019 v 8.00 hodin na setkání v souvislosti s Vašimi žádostmi o zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, které se uskuteční v Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 649. Setkání se zúčastní místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm, zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje a zástupci poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 17.6.2019

Psi pomáhají

Léčebné účinky a význam canisterapie pro děti naší školy je větší, než se na první pohled může zdát. Terapie se psem pomáhá našim dětem při nácviku koncentrace a orientace v prostoru, pomáhá jim při zdokonalování či rozvíjení motorických schopností – při držení rovnováhy, při chůzi i přítlaku ruky, podněcuje je ke komunikaci, k rozvoji sociálního cítění, empatii i zvládání krizových situací. Nabádá je ke hře, spolupráci a k respektování ostatních. Neuvěřitelně je motivuje a vede k disciplíně. Na zlepšení celkového stavu dítěte nepůsobí samozřejmě jen canisterapie, ale má v rámci zlepšení kvality života našich dětí bezpochyby své nezastupitelné místo.

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 12.6.2019

Den dětí 2019

Fotogalerie zde

V kategorii Kultura, Ze života školy

Zaslal/a admin on 2.6.2019

Den dětí se skupinou Navalentym

Z dnešní zábavné akce v rámci Dne dětí se skupinou Navalentym…

(Fotogalerie se připravuje)

V kategorii Kultura, Ze života školy

Zaslal/a admin on 31.5.2019

Rozkvetlá louka

Máte představu, jak vypadá život na rozkvetlé valašské louce? Jak voní a září všemi barvami? A víte, co znamená rčení: respektovat a být respektován? My ano!! V přírodovědě a ekologii jsme se učili, jak tvořit podle srdce, jak tvořit intuitivně a současně při tom spolupracovat, respektovat pravidla, názory, ale i schopnosti ostatních.

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 31.5.2019

Voda jako základ života a les, jako plíce planety

Voda jako základ života a les, jako plíce planety aneb výuka u přehrady na Horní Bečvě, jejíž tématem byla samozřejmě voda, les, ale i místní krajina. Také jsme oslavili svátky jara, zasmáli jsme se a posílili naši soudržnost a kamarádství.

V kategorii Ekologie, Ze života školy

Zaslal/a admin on 29.4.2019

Taneční soutěž 2019

Fotogalerie zde

V kategorii Kultura, Ze života školy

Zaslal/a admin on 17.4.2019