Informace pro rodiče

V pátek 30. 10. 2020 bude vláda projednávat uzavření speciálních škol

V pondělí se zavřou speciální školy, oznámil Plaga. Zůstanou jen mateřské

V případě schválení uzavření našeho typu škol od 2. 11. 2020, zkontaktují se s vámi v příštím týdnu třídní učitelé a dohodnete si způsob distanční výuky tak, aby byl různou formou dosažitelný pro všechny rodiny.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 29.10.2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

Potvrzujeme, že náš typ školy vyučuje od zítřka BEZE ZMĚN.
Dokládám výtahem z usnesení vlády.

Kopečková Blanka, statutární zástupce ředitele školy

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022
o přijetí krizového opatření
Vláda
I. omezuje
s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení.

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 13.10.2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

V týdnech od 12. 10. – 16. 10. 2020 a od 19. 10. – 23. 10. 2020 bude probíhat výuka na naší škole ve všech třídách běžným způsobem. Vzhledem k malému počtu žáků 2. stupně se třídy na výuku nebudou muset střídat. Ministr školství potvrdil, že v ZŠ zřízených podle par.16. odst. 9 pokračuje výuka osobní přítomností žáků.

V týdnu od 26. 10. – 30.10.2020 budou mít všichni žáci týdenní podzimní prázdniny.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 9.10.2020

Taneční workshop v SVČ Rožnov p.R.

Dnes proběhl ve SVČ Rožnov p. R. výukový program pro naši školu. Street dance s Erikou si děti opravdu moc užily. Báječně namíchaný koktejl tanečních pohybů a kroků a nové variace rytmických pohybů, prostě super! Děkujeme!!! Těšíme se na další spolupráci.

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 2.10.2020

Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat, že byl v základní škole potvrzen případ onemocnění COVID-19. Všem osobám, které byly v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, byla Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nařízena karanténa a budou testováni. Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ostatních zaměstnanců a žáků se toto opatření netýká, protože nejsou v riziku nákazy. Ve škole probíhá řádná dezinfekce virucidními prostředky. Škola je připravena pro výuku.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 1.10.2020

Oznámení o udělení volna podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Oznamuji udělení volna ředitele školy v pátek 25. 9. 2020.

Odůvodnění:

Na základě doporučení Romana Prymuly, ministra zdravotnictví vyhlašujeme v pátek 25. 9. 2020 volno ředitele školy. Spolu s pondělním státním svátkem by mohl prodloužený víkend zpomalit šíření epidemie.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 22.9.2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.
Od čtvrtku 10. 9. 2020 se opět plošně nařizuje nošení roušek ve vnitřních prostorách.
Jednou z výjimek jsou školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona.
Výjimka se však týká jenom žáků a pracovníků školy.
Prosíme vás, abyste si při vstupu do školy (při předávání a vyzvedávání dítěte) roušku nasadili.
Budeme ji vyžadovat i po „cizích“ osobách – dodavatelé, řemeslníci, revizní pracovníci atd., kteří budou do školy vstupovat a vykonávat sjednanou práci či vyřizovat záležitosti, týkající se školy.
Děkujeme za pochopení.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 9.9.2020

Adaptační hry 2020 ⚽️

Letošní školní rok jsme zahájili se smíchem, radostí, tolerancí a pohodou 🎼⛹️‍♂️🤾‍♂️🤼‍♂️🤸‍♂️🤽🌞🌲🌳

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 4.9.2020

Informace pro rodiče na školní rok 2020/2021

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží
Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165 mobil: 734 495 825 (do odvolání)
e-mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: zsproznov.cz

V době od 1. 8. 2020 až do doby jmenování ředitele/ky školy vede školu paní Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitelky školy. Jmenování nového ředitele/ky školy předpokládáme od 1. 10. 2020. Anna Kovárňová zůstává na pozici učitelky a bude nápomocna tak, aby i v přechodném období běžel chod školy plynule.

Omlouvání žáků:
Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, e-mail – jméno žáka, délka absence). Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim, ověří si škola absenci u lékaře. Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:
K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude sám uvolněn.

Informace o zdravotním stavu žáka:
Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů
Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 11,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů. Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 70,- až 73,- Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, e-mailem, vzkazem na záznamníku.

Normativ na stravné zůstává v platnosti i od 1. 9. 2020:
Strávníci 7 – 10 let: 25,- Kč 11 – 15 let: 26,- Kč 15 – 18 let a dospělí: 27,- Kč za jeden oběd.

K provozu školy v období hygienicko-epidemilologických opatření v souvislosti s COVID-19 vydáváme samostatné informace, sledujte změny na webových stránkách.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2020.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitelky školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 20.8.2020

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 prezenční výukou pro všechny žáky.
 • Nebude společné setkání v jídelně školy (zamezení blízkosti většího počtu osob z různých tříd, dospělých, příslušníků rodin ve vnitřních prostorách školy). Program tento den proběhne v jednotlivých třídách a potrvá do 9,15 hod. Oběd je zajištěn na tuto hodinu pro všechny žáky, kteří se stravovali vloni, pokud si oběd na 1. 9. neodhlásili (ještě se odhlásit lze).
 • Vracíme se k běžnému používání šaten, vstupu do školy hlavním vchodem. U obou vchodů, ve třídách i ostatních místnostech bude k dispozici dezinfekce.
 • Ve speciálních školách nemusí žáci nosit roušky ani při pohybu ve společných prostorách.
 • Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Vstup do školy bude mít i nutný doprovod žáků. Snažte se omezit délku pobytu a počet osob, které kontaktujete, na nutné minimum. Využívejte komunikaci prostřednictvím mobilu a mejlové pošty. Při čekání na žáky po vyučování zůstávejte ve dvoře školy, netvořte skupinky v krčku!!! Vstupujte do školy až ve chvíli, kdy si přebíráte děti.
 • Neposílejte do školy děti s nachlazením, rýmou, kašlem, teplotou. Pokud se příznaky u žáka vyskytnou, bude rodič vyzván ke kontaktování praktického lékaře.
 • V prvním týdnu bude výuka do 11,30 hod. Ve druhém týdnu v září se vyučuje v plném rozsahu podle rozvrhu hodin.
 • Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně zatím bez omezení.
 • Školní družina poběží v plném rozsahu od 2. týdne. V prvním týdnu se nabíhá postupně u jednotlivých žáků v různých odděleních podle individuální dohody s pedagogy ve ŠD, případně s vedením školy.
 • V případě, kdyby KHS Zlínského kraje vyhlásila karanténu ve třídě nebo škole, kontaktovali bychom vás ihned telefonicky.
 • Škola poskytuje distanční výuku, pokud chybí více než polovina třídy. Na konkrétní formě distanční výuky se dohodneme v případě, kdy bude potřeba, individuálně podle podmínek a možností žáka i školy.

Vážení rodiče,
tyto informace jsou základní, budou se rozšiřovat a mohou se i měnit.
Budeme se snažit je upřesňovat rychle. Po nástupu žáků budete dostávat tak, jak jste zvyklí, informace i prostřednictvím lístečků.
Vím, že nás všechny čeká složité, zatím nevyzkoušené období.
Věřím, že při vzájemném pochopení a toleranci prožijeme všichni společně školní rok plný pohody, klidu a radosti.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitelky školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 20.8.2020

Informace pro rodiče a příznivce školy

S účinností od 1. 8. 2020 ukončujeme sběr a svoz plastových víček.

Zatím zůstává v platnosti sběr hliníku a drobných elektrospotřebičů a baterií.

Kovárňová A., ředitelka školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 21.7.2020

Tak jsme se konečně dočkali…

Tak jsme se konečně dočkali..🌞🌞🌞sluníčko, canisterapie s Blankou a Baffy🐕‍🦺 ‍🦺 a v neposlední řadě úžasný prožitek ze švédské hry, kterou pro nás vyrobil Zbyněk Fišer z Vigantic👷. Děkujeme❤

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 25.6.2020

Jak se žilo pánům na hradě aneb Starý Jičín pod lupou

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 16.6.2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.
Ke dni 31. 7. 2020 odstupuji z pozice ředitelky školy. Od 1. 8. 2020 bude vedením školy pověřena na dobu do jmenování nového ředitele (předpoklad k 1. 10. 2020) statutární zástupkyně ředitelky školy, Blanka Kopečková. 23. 6. 2020 bude vypsán nový konkurz na ředitele školy.

Do jmenování nové ředitelky budu pomáhat paní zástupkyni, je stále možno se na mne obracet na mejlové adrese reditel@zsproznov.cz nebo na telefonu 734 495 825.

Děkuji vám všem za dlouholetou příjemnou spolupráci. Neloučím se, ve školním roku 2020/2021 se s vámi budu setkávat, zůstávám ještě jako učitelka na 2. stupni.

Kovárňová Anna

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 15.6.2020

INFORMACE PRO RODIČE

Ve středu 17. 6. 2020 bude zasedat ŠKOLSKÁ RADA,

pokud máte návrhy, připomínky nebo nápady, které by rada měla projednat, napište je zástupci rodičů paní Filové nebo zástupci pedagogů p.uč. Růžičkové (ST 2) na školní adresu: reditel@zsproznov.cz, s předmětem: školská rada. Váš dotaz bude přeposlán paní Filové nebo p.uč. Růžičkové.

Výsledky jednání Školské rady budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Za Školskou radu I. Růžičková
(předseda ŠR)

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 11.6.2020