Ekologie s Julinkou

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 4.10.2021

FittSport Rožnov p. R. – druhé kolo

FittSport Rožnov p. R. druhé kolo s jinou partičkou. Opět úžasná paní Zeťová, ale tentokrát kruhový trénink a zpocená trika. Ještě jednou, díky!

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 30.9.2021

FittSport Rožnov p. R.

FittSport Rožnov p. R., úžasná paní Zeťová, spinningová kola a obrovský zážitek!!! Děkujeme

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 29.9.2021

Dopravní hřiště – podzim 2021

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 29.9.2021

Tvarohová pomazánka

Pomazánky z tvarohu jsou rychlé, zdravé a báječné. Jedna z mnoha variant, tvarohová pomazánka se zelenou paprikou, je inspirovaná tradicí a hodí se pro všední den, ale i jako pohoštění pro hosty. My jsme si ji připravili… a chutnala!!

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 27.9.2021

Edukační program VMP Rožnov p.R. – Za zvířátky na dědinu

Na procházce mezi domácími zvířaty nás neprovázela jen vlídná průvodkyně, ale i písnička a rukodělné tvoření. Všichni byli spokojení a všem se líbilo!!!

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 27.9.2021

Adaptační hry 2021

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 9.9.2021

Návštěva VMP Rožnov p. R.

Nový školní rok jsme zahájili návštěvou VMP Rožnov p. R., kde jsme kromě stálých expozic měli příležitost sledovat i natáčení kluků z MasterChefa. S Přemkem Forejtem se nám podařilo i vyfotit. 🥳🥳🥳

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 3.9.2021

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové,

ráda bych Vám popřála klidný start do nového školního roku 2021/2022. Žákům mnoho nových kamarádství mezi spolužáky a radostných zážitků, rodičům velkou trpělivost a kolegům hodně sil. Především však všem pevné zdraví. Úspěšný školní rok a příjemnou spolupráci.

Romana Rybiařová, ředitelka školy

V kategorii Aktuálně

Zaslal/a admin on 31.8.2021

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 5214/2020-3Dne 13. února 2020

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

TermínOkres nebo obvod hl. města Prahy
7.2.-13.2.2022 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
14.2.-20.2.2022Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
21.2.-27.2.2022Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
28.2.-6.3.2022Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
7.3.-13.3.2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
14.3.-20.3.2022Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Odkaz na dokument [docx]. Dostupné online

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 26.8.2021

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2021 – 2022

1. Preventivní testování

Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost

  • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (doložte potvrzení).
  • Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
  • Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

2. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

3. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a při jejich zjištění (objevení) bude volit tento postup:

  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy, odchází je-li přítomen jeho zákonný zástupce,
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze školy
  • Ve všech uvedených případech zákonný zástupce žáka kontaktuje telefonicky praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Romana Rybiařová, ředitelka školy

*

Dokument s informacemi k zahájení školního roku 2021 – 2022 najdete zde.

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 23.8.2021

Informace pro rodiče na školní rok 2021/2022

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
pro zkvalitnění a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 165 mobil: 773 073 309
e-mail: reditel@zsproznov.cz
www stránky školy: www.zsproznov.cz

Omlouvání žáků:

( v souladu s dokumentem MŠMT – Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, MŠMT, Čj.: 10 194/2002-14)

Rodiče mají povinnost do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku, SMS, e-mail: jméno žáka, délka absence). Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim, ověří si škola absenci u lékaře.

Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem

Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinnost třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování:

K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum a hodinu, kdy máme žáka uvolnit. Lze se také dohodnout telefonicky. Pokud nebude mít žádost všechny náležitosti, žák ze školy nebude sám uvolněn.

Informace o zdravotním stavu žáka:

Rodiče zodpovídají za to, že škole oznámí změny ve zdravotním stavu žáka, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné a pracovní výchově, plavání, bruslení, jízdě na kole nebo při jiných fyzicky náročných činnostech dle zvážení rodiče, případně lékaře.

Odhlášky obědů

Oběd je nutno odhlásit vždy 1 den předem do 11,00 hod. První den absence má žák možnost vzít si oběd domů.
Druhý den absence již musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat za oběd plné režijní náklady – 72,- až 74,- Kč dle kalkulace vedoucí ŠJ. Ve vlastním zájmu proto na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd můžete v kuchyni, v ředitelně, u třídního učitele, telefonicky, e-mailem, vzkazem na záznamníku.

Normativ na stravné v platnosti od 1. 9. 2021:

Strávníci:
7 – 10 let:28,- Kč
11 – 15 let:29,- Kč
15 – 18 let a dospělí:30,- Kč za jeden oběd.

K provozu školy v období hygienicko-epidemiologických opatření v souvislosti s COVID-19 vydáváme samostatné informace, sledujte změny na webových stránkách.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, návrhy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 14,00 hod nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na její pokračování od září 2021.

Rybiařová Romana, ředitelka školy

V kategorii Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 14.8.2021

Vzpomínka na tančení s Erikou

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 23.7.2021

Canisterapie s Baffi a ukončení školního roku s projektovým dnem

Zpracovala Bronislava Pleváková

V kategorii Ze života školy

Zaslal/a admin on 30.6.2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, spolupracující organizace a přátelé školy.

Rada Zlínského kraje usnesením ze dne 7. června 2021 jmenovala Mgr. Romanu Rybiařovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží s účinností od 1. srpna 2021.

Blanka Kopečková, zástupce statutárního orgánu

V kategorii Aktuálně, Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 30.6.2021