Přírodovědecká exkurze do minirezervace obojživelníků u Hukvald

Vrch Kožná ve střední části Palkovických Hůrek u Hukvald, paní Alena Pončová a 40 natěšených dětí ze ZŠ praktické v Rožnově… …ideální kombinace.

Podzimní mlhavé ráno sice nenaskýtalo zrovna ideální podmínky pro pozorování obojživelníků, ale již dvakrát odložená přírodovědná exkurze do minirezervace obojživelníků se 14. září přesto uskutečnila. Autobus plný nadšených přírodovědců se řítil k obci Hukvaldy, kde na ně v lomu Myslík čekala paní Alena Pončová, zakladatelka minirezervace a ochránkyně obojživelníků – čolků, mloků a žab. V poutavém a na míru ušitém vyprávění si děti poslechly příběh o místní minirezervaci. Poslechly si, jak se paní Alena Pončová s dalšími nadšenci věnuje údržbě přirozeného prostředí mloka skvrnitého, čolka horského, kuňky ohňobřiché, ropuchy obecné a skokana zeleného. Dozvěděly se, jak čistí les a vodní toky od odpadků, jak kontroluje dané lokality, eviduje jedince a sleduje druhové rozmanitosti fauny a flóry místního lesa. V revitalizovaném lomu Myslík a v přilehlém lese si děti prohlédly informační tabule, „mločí rozmnožiště a mločí školku“, larvičkovou drobotinu a malinkou užovku obojkovou, prameniště, jezírka a uměle vytvořené tůňky pro obojživelníky.

Díky grantu MěÚ Rožnov p.R. a finanční podpoře ZŠ praktické v Rožnově p.R. si děti mohly kromě minirezervace prohlédnout i trvalé expozice brouků, motýlů a tropických rostlin v obci Hukvaldy.

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 13.10.2009

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.

Další příspěvky