Bratři Čapkové trochu jinak

V předvánočním čase proběhla na ZŠ praktická Rožnov p. R. literární beseda, která tematicky navazovala na canisterapii a na návštěvu chovatele štěňat, tedy na výukový program, který byl v rámci enviromentální výchovy zaměřený na život psa. Pes byl dětem na zmíněných akcích, včetně literární besedy, představován jako přítel člověka a živý tvor, o kterého je třeba pečovat a za kterého je třeba nést zodpovědnost.

Bratři Čapkové trochu jinakAby zimní literární setkání námětem souviselo s daným tématem, zaměřili jsme pozornost na dílo Karla Čapka a to především na knihu Dášenka čili život štěněte a současně na dílo Josefa Čapka, které bylo na besedě reprezentováno knihou Povídáním o pejskovi a kočičce.

V první části besedy se děti seznámily s životopisy a s díly obou bratrů. Krátký výklad zpestřili dva dobrovolníci, kteří ztělesnili oba spisovatele tím, že během výkladu představovali předem připravené rekvizity charakterizující činnost, dílo nebo zálibu týkající se dané osoby. Propriet posléze děti využily při plnění kvízových otázek v písemném opakování životopisů obou spisovatelů.

Beseda dále pokračovala čtením úryvků z knížek, řízenou kolektivní prací s knihami a v neposlední řadě poslechem audio záznamu s úryvky a profesionálním přednesem.

Divadelní nastudování příběhu Josefa Čapka „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“ bylo pro třídní kolektivy i v letošním školním roce velkou výzvou. Děti si povídání předem přečetly a posléze si přidělený úsek příběhu nastudovaly a ostatním zúčastněným v druhé části besedy pomocí předem připravených rekvizit i kulis divadelně ztvárnily. Na závěr ještě tentýž příběh shlédly z CD a porovnaly s vlastním podáním.

Pestrý program literární besedy byl ukončen velkým kuchařským dobrodružstvím. Ochutnávka předem upečených dortů – tvarohového, ovocného, šlehačkového a piškotového, se obrazně řečeno stala „malou třešničkou na dortu“ na uskutečněné literární besedě.

Bronislava Pleváková

V kategorii Žákovská knihovna

Příspěvek zaslal/a admin on 16.1.2012

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.

Další příspěvky