Informace pro rodiče

Vážení rodiče, spolupracující organizace a přátelé školy.

Rada Zlínského kraje usnesením ze dne 7. června 2021 jmenovala Mgr. Romanu Rybiařovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží s účinností od 1. srpna 2021.

Blanka Kopečková, zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Aktuálně, Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 30 června, 2021

Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb pedagogických pracovníků školy a zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady

při základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Ivana Růžičková,
za zákonné zástupce žáků paní Martina Filová

Zvoleným zástupcům přejeme hodně úspěchů v novém volebním období 2021 – 2024.

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 28 května, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Ode dnešního dne platí, pokud máte od lékaře potvrzeno, že žák je středně těžce, těžce mentálně postižený, má kombinovanou vadu a autismus a z těchto důvodů nezvládne testování, může být žák doma a RODIČ MÁ NÁROK NA OŠETŘOVNÉ.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-testovani-zaku-ve-skolach-ze-dne-6-4-2021-s-ucinnosti-od-13-4-2021.pdf

Kopečková Blanka

Statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 13 dubna, 2021

Volno ředitele školy

Vážení rodiče.

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie na Tyršovo nábřeží 649 v úterý 20. 4. 2021 od 7,30 do 18,30 hod vyhlašujeme na tento den volno ředitele školy.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 12 dubna, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

V pondělí 12.4.2021 se školy i ve Zlínském kraji otevírají.

Kopečková Blanka, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 8 dubna, 2021

Videoinstruktáž k testování

Vážení rodiče, posílám videoinstruktáž k testování.

K provádění testů – máme Singclean – výtěry z nosu.

Určitě budeme vděčni za vaši dopomoc a asistenci, domluvte se s třídními učiteli.

Blanka Kopečková, statutární zástupce ředitele školy

Zdroj: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 7 dubna, 2021

INFORMACE PRO RODIČE – přehledně postup školy po testování

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách – první část
Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách – druhá část

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 7 dubna, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

Pokud vláda dnes nerozhodne jinak, nastupují žáci naší školy
k prezenční výuce v pondělí 12. 4. 2021.

Nebudeme rotovat, učit se budou všichni. S omezením počítejte ve školní družině, kde se stále musí dodržovat třída = skupina ŠD a nelze žáky spojovat, čímž neúměrně narůstá počet skupin ŠD (záleží na počtu zdravých pedagogických pracovníků školy).

Roušky u žáků – měly by být. Výjimku budou mít žáci, kteří to z mentálních či psychických důvodů nezvládnou (dohodnou rodiče s třídním učitelem).
Testování – je povinné pro žáky i pracovníky školy. Testuje se v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák tento den chybí, testuje se v následujícím dnu. Pokud si rodiče testování nepřejí, žák musí zůstat doma a není vyučován distančně, jsou mu jen zadány úkoly.

Přikládáme letáčky, ze kterých je zřejmé, že se neobejdeme bez vaší osobní účasti při testování. V naší škole se bude testovat testy Singlclean.

Prosíme vás o velké pochopení a pomoc.

Kopečková Blanka, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 6 dubna, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

Posílám vám první informace, které jsme obdrželi k otevření školy v dubnu (konkrétní termín zatím neznáme).

Náš typ školy pojede stejným způsobem, jako před uzavřením – všichni žáci prezenčně, nebude se rotovat.

Změna je však v tom, že i naši žáci budou nosit roušky. Výjimku budou mít ti, kteří nošení roušky nezvládnou vzhledem ke svým mentálním schopnostem nebo aktuálnímu duševnímu stavu. To si v jednotlivých případech dohodnete ve spolupráci s třídní učitelkou, případně dle potřeby s vedením školy.

Další změnou bude testování zaměstnanců i žáků antigenními testy (2x týdně) a PCR testy (1x týdně)– žádné další informace k testování nemám, manuál nám teprve přijde.

Budeme vám velmi vděčni za vaši spolupráci při všech změnách, zejména při testování žáků.

O termínu nástupu, organizaci testování a dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Blanka Kopečková, zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 29 března, 2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží

vypisuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS

DO 1.ROČNÍKU ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona
a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Žádosti lze podávat od 1. dubna 2021 – nejlépe kontaktovat telefonicky (571 654165, 734495825) nebo mejlem vedení školy (reditel@zsproznov.cz). Pokud bude umožněna prezenční forma, tak proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 13,30 do 15,30 hod.

Co s sebou?

Občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky

CO POSKYTUJEME?

 • Výuku podle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte ve třídách v malém kolektivu 6 – 14 žáků
 • Výuku podle osnov základů vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus – ve třídách v malém kolektivu 4 – 6 žáků
 • Individualizovanou výuku
 • Výuku pod vedením speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ( 2 – 3 pedagogičtí pracovníci ve třídě)
 • Možnost stanovení individuálních vzdělávacích programů a plánů
 • Speciální pomůcky a metody práce, individuální přístup k žákům
 • Zkušenosti se vzděláváním autistických žáků
 • Bezbariérový přístup
 • Kompenzační pomůcky
 • Školní jídelnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, cvičnou kuchyňku, školní dílnu, školní pozemek
 • Školní družinu, zájmové kroužky

Leták k zápisu (doc)

Leták k zápisu (pdf)

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2021/2022

Zaslal/a admin on 6 března, 2021

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče.

Termín zápisu do 1. roč. v naší ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

stanovujeme na čtvrtek 22. 4. 2021 od 13,30 do 14,30 hodin.

Předpokládáme, že ministerstvo školství vydá opatření k zápisům do ZŠ. Je pravděpodobné,
že proběhnou distančně jako v minulém roce. Situace se však může změnit. Pokud bude možnost prezenční formy, budeme vás informovat.

Pokud budete mít doporučení SPC, můžeme se domlouvat individuálně telefonicky, posílat mejlem, datovou schránkou, kdykoliv od 1. 4. do 30. 4. 2020, kdy musíme zápisy uzavřít.

O jakékoliv další informaci si můžete požádat na adrese reditel@zsproznov.cz

nebo volejte 734 495 825.

Pevné zdraví a spoustu psychické odolnosti všem přeje

Kopečková Blanka, zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2021/2022

Zaslal/a admin on 5 března, 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

od pondělí 1. 3. 2021 se nevyučuje ani na našem typu škol.

Třídní učitelé se s Vámi během příštího týdne zkontaktují a dohodnete se na formě distančního vzdělávání obdobně, jako v září 2020.

V týdnu od 8. do 12. 3. 2021 jsou jarní prázdniny.

Od 15. 3. 2021 bude pokračovat distanční výuka po dobu, kterou stanoví vláda.

Můžete se kdykoliv obracet s dotazy na telefon 734 495 825.

Na škole bude služba, po předchozí dohodě bude možno předávat v krčku výukové materiály a řešit případné další požadavky (potvrzení pro ÚP aj.).

Věříme, že společně znovu překonáme ve zdraví a pohodě dobu uzavření školy.

Blanka Kopečková, zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 27 února, 2021

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče.

Od 4. 1. 2021 se na naší škole vyučuje prezenčně. Nadále zůstávají v platnosti opatření z prosince: Žáci ani pracovníci školy nemají povinnost nosit roušku (dle vlastního zvážení mohou).

Nespojují se žáci různých tříd na výuku ani ve školní družině. Přesto, že je to organizačně i personálně náročné, musíme ŠD provozovat jako před Vánocemi (ŠD = třída).

Vstup třetích osob (rodiče, dodavatelé, řemeslníci apod.) je umožněn jen v nezbytných případech.

Prosíme proto rodiče, aby při doprovázení dětí zůstávali ve škole minimální dobu, nutnou k předání a převzetí dítěte.

Neshromažďujte se, prosím, v krčku a na chodbách.

Děkujeme za pochopení a pomoc při zvládání současné situace.

Blanka Kopečková
statutární zástupce ředitelky školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 29 prosince, 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.

Od středy 18. 11. 2020 se otvírají znovu speciální školy.

V provozu bude školní jídelna i školní družina.

Blanka Kopečková,
statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 11 listopadu, 2020

Uzavření speciálních škol

Vážení rodiče.

Uzavření speciálních škol od 2. 11. 2020 vláda na svém pátečním jednání potvrdila.

Škola je do odvolání uzavřena, bude tady fungovat služba od 7,00 do 14,00. Dle potřeby se lze dohodnout i na jiný čas.

Nadále platí možnost informací na mobilu 734 495 825.

Třídní učitelé se s vámi budou kontaktovat, dohodneme si podle typu jednotlivých tříd organizační formy distanční výuky vhodné pro jednotlivé žáky.

Věřím, že ve spolupráci s vámi situaci zvládneme ještě lépe, než na jaře.

Přejeme všem pevnou imunitu, pohodu v rodině a úsměv i v listopadových sychravých dnech.

Kopečková Blanka, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Info pro rodiče

Zaslal/a admin on 31 října, 2020