Seznam přijatých uchazečů 2021

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 654 165 734 495 825 IČO: 70238910
e-mail: reditel@zsproznov.cz www.zsproznov.cz


Čj. 188a/2021

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v základní škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, příspěvková organizace, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

přidělené registrační číslovýsledek řízení
11/2021přijat(a)
22/2021přijat(a)
33/2021přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:
7. 5. 2021

Rožnov pod Radhoštěm 4. 5. 2021

Blanka Kopečková
zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Nezařazené, Zápis pro školní rok 2021/2022

Zaslal/a admin on 7 května, 2021

Dokument ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče.

Na základě dotazů přikládám dokument ministerstva zdravotnictví, podle kterého se řídí testování žáků ve škole.

Kopečková Blanka, statutární zástupce ředitele školy

Z kategorie Nezařazené

Zaslal/a admin on 7 dubna, 2021