Seznam přijatých uchazečů 2021

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 654 165 734 495 825 IČO: 70238910
e-mail: reditel@zsproznov.cz www.zsproznov.cz


Čj. 188a/2021

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v základní škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží, příspěvková organizace, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

přidělené registrační číslovýsledek řízení
11/2021přijat(a)
22/2021přijat(a)
33/2021přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:
7. 5. 2021

Rožnov pod Radhoštěm 4. 5. 2021

Blanka Kopečková
zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Nezařazené, Zápis pro školní rok 2021/2022

Zaslal/a admin on 7 května, 2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,
Tyršovo nábřeží

vypisuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS

DO 1.ROČNÍKU ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona
a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

Žádosti lze podávat od 1. dubna 2021 – nejlépe kontaktovat telefonicky (571 654165, 734495825) nebo mejlem vedení školy (reditel@zsproznov.cz). Pokud bude umožněna prezenční forma, tak proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 13,30 do 15,30 hod.

Co s sebou?

Občanský průkaz, rodný list dítěte, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, podklady pro případnou žádost o odklad školní docházky

CO POSKYTUJEME?

 • Výuku podle osnov základního vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte ve třídách v malém kolektivu 6 – 14 žáků
 • Výuku podle osnov základů vzdělávání s úpravou podle rozsahu a stupně handicapu dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinací tělesného a smyslového postižení, s diagnózou autismus – ve třídách v malém kolektivu 4 – 6 žáků
 • Individualizovanou výuku
 • Výuku pod vedením speciálních pedagogů a asistentů pedagoga ( 2 – 3 pedagogičtí pracovníci ve třídě)
 • Možnost stanovení individuálních vzdělávacích programů a plánů
 • Speciální pomůcky a metody práce, individuální přístup k žákům
 • Zkušenosti se vzděláváním autistických žáků
 • Bezbariérový přístup
 • Kompenzační pomůcky
 • Školní jídelnu, tělocvičnu, relaxační místnosti, cvičnou kuchyňku, školní dílnu, školní pozemek
 • Školní družinu, zájmové kroužky

Leták k zápisu (doc)

Leták k zápisu (pdf)

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2021/2022

Zaslal/a admin on 6 března, 2021

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče.

Termín zápisu do 1. roč. v naší ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

stanovujeme na čtvrtek 22. 4. 2021 od 13,30 do 14,30 hodin.

Předpokládáme, že ministerstvo školství vydá opatření k zápisům do ZŠ. Je pravděpodobné,
že proběhnou distančně jako v minulém roce. Situace se však může změnit. Pokud bude možnost prezenční formy, budeme vás informovat.

Pokud budete mít doporučení SPC, můžeme se domlouvat individuálně telefonicky, posílat mejlem, datovou schránkou, kdykoliv od 1. 4. do 30. 4. 2020, kdy musíme zápisy uzavřít.

O jakékoliv další informaci si můžete požádat na adrese reditel@zsproznov.cz

nebo volejte 734 495 825.

Pevné zdraví a spoustu psychické odolnosti všem přeje

Kopečková Blanka, zástupce statutárního orgánu

Z kategorie Info pro rodiče, Zápis pro školní rok 2021/2022

Zaslal/a admin on 5 března, 2021