Černá hodinka a zpívání na schodech

ZŠ praktická Rožnov p.R. se poslední školní den před vánočními prázdninami ponořila do tmy. Příčinou nebyl výpadek elektrického proudu, ale plánovaný výukový program „Černá hodinka“, kterého se účastnil celý 1. stupeň a děti ze speciálních tříd.

Kdysi bývaly černé hodinky poměrně časté a u dětí oblíbené. Nebyly žádnou vzácností. Lidé si vyprávěním při svíčkách zkracovali dlouhé zimní večery a ožívali zapomenuté příběhy a legendy.

Dnes trávíme volný čas jinak, ale přesto by půvab černých hodinek neměl být zapomenut.

Ve výukovém programu „Černá hodinka“ si děti při světle svíček poslechly z Erbenovy Kytice báseň Štědrý večer a připomněly si vánoční tradice a zvyky.

Prožitkový a vánočně laděný program se dětem velice líbil. Jeho součástí bylo seznámení s historií zdobení stromečku v ČR i ve světě a význam darovaného jmelí, zlatého prasátka nebo rozkrojeného jablka. Výjimečným zážitkem pro děti bylo odlévání olova a pouštění rozžatých skořápkových lodiček. „Černou hodinku“ kolektiv dětí ukončil zpěvem vánočních koled, pro nevšední zážitek a lepší akustiku, na hlavním schodišti školy.

Součástí „Černé hodinky“ byla i úspora energií a srovnávání spotřeby elektřiny dříve a dnes. Posláním programu tedy nebylo jen zachování tradicí, ale i uvědomění si potřeby šetření v běžném životě.

31. března se děti za ZŠ praktická se svými rodinami a přáteli chystají připojit k „Hodině pro Zemi“, ve které vypnutím osvětlení dají najevo znepokojení nad plýtváním energií.

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 3.2.2011

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.

Další příspěvky

Předchozí: