Den Země 2010

Pro letošní Den Země, který se každoročně a celosvětově koná v dubnu na počest naší „modré planety“, jsme s dětmi ze ZŠ praktická Rožnov p. R. připravili bohatý program. Seriál akcí byl zaměřený na ochranu přírody a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Do bohatého programu byly zařazeny aktivity zaměřené na třídění odpadu, pozorování počasí, odhalování zdrojů znečištění ovzduší, vod a půdy, ale i tvořivé dílny, ve kterých děti využívaly plastových odpadních matriálů k výrobě koláží z vršků a panáků z plastových lahví. Nově byla do programu vřazena činnost nazvaná Hřbitov odpadu. Členové ekologického kroužku pohřbívali různé druhy odpadu a hroby opatřovaly náhrobními kameny s cedulkami o druhu odpadu a době jeho rozkladu. Kromě sběru vyřazených elektrospotřebičů a baterií se žáci s vervou a nadšením zapojili i do očisty svého města. Ve spolupráci se SVČ Rožnov p. R. uklízeli břehy řeky Bečvy. Součástí oslav Dne Země na naší škole byla i účast na rožnovské ekologiádě, na které si děti prověřily své znalosti přírody.

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 5.5.2010

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.

Další příspěvky