Lovy beze zbraní

Každoročně naše škola ZŠ praktická Rožnov p. R. uskutečňuje několik exkurzí zaměřených na různá témata. Letos jsme si vybrali přírodovědně zajímavou lokalitu ve Viganticích – potok Studený a jeho obyvatele – raka říčního. Cílem výpravy bylo poznat životní prostředí chráněného raka říčního, zjistit možné ohrožení jeho výskytu na potoku ve Viganticích, pochopit způsob jeho života a jeho potravní možnosti, objevit jeho nory i skrýše, změřit teplotu vody a raka vyfotografovat.

Protože chránit můžeme jen to, co známe, přizvali jsme si k našemu lovu beze zbraní odborné poradce a znalce dané lokality i raka říčního pana Ing. Františka Šulgana a jeho syna Michala Šulgana ze SVČ Rožnov p.R. Oba nás za doprovodu poutavého odborného výkladu korytem potoka provedli.

Během denního pozorování jsme prohledali potok v délce 1 km včetně tůněk a potenciálních úkrytů pod křeny stromů a pod kameny. Hledaly jsme svlečky a nory naznačující přítomnost raků a zjišťovaly jsme jejich potravní možnosti, možné predátory nebo negativní faktory ovlivňující výskyt raka. Měřili jsme teplotu vody a při odchytávání do skleněných nádob jsme pozorovali i další obyvatele potoka. Také jsme fotografovali. „Lovy beze zbraní“ byl pracovní název pro fotografování přírody v terénu. Děti si během výpravy půjčovaly fotoaparát a lovily v terénu obrázky podle zadaného tématu. Také se snažily zachytit vše zajímavé, krásné a poučné.

Protože jsme na raka během denní výpravy nenarazili, máme v plánu příští školní rok akci zopakovat, ale tentokrát při nočním pozorování.

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 1.9.2010

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky